Tuesday, March 20, 2012

பரிணாமத்தை பொய்யாக்குமா சோம்பேறி ஜீன்கள்!!!!!!


 

வணக்கம் நண்பர்களே,

ஒரு வழியாக ஒரு பரிணாம எதிர்ப்பு பதிவிட்ட கல("கை" அல்ல)கலப்பு சகோக்களுக்கு நன்றி.அப்பதிவை இங்கே படியுங்கள்.


என்ன சொல்கிறார்கள்?


அவர்கள் பதிவின் சாரமானது.

[இது ஆய்வு கட்டுரையில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது என்றாலும் சில விவரங்களை வழக்கம் போல் தவிர்த்து விட்டார்.அதனை பிறகு பார்ப்போம் .முதலில் அவரது கருத்தை உள் வாங்குவோம்.]

1.// பயனுள்ள மரபணுக்கள் என்பவை, புரதங்களை உருவாக்கும் விதிமுறைகளை (Instructions) தன்னகத்தே கொண்டவை. ஆயிரக்கணக்கான புரதங்கள் ஒருங்கிணைந்து நம் உடலை உருவாக்கவும், பராமரிக்கவும் செய்கின்றன. 

பயனற்ற மரபணுக்கள் என்பவை, இத்தகைய செயற்பாடுகளை செய்வதில்லை. அதுமட்டுமில்லாமல், இவை எதற்காக இருக்கின்றன என்பதே நீண்ட காலத்திற்கு புரியாத புதிராகவே இருந்தது/இருந்துக்கொண்டிருக்கின்றது. 

பார்பரா முதற்கொண்டு சில ஆய்வாளர்கள், இவை பயனுள்ள மரபணுக்களை ஒழுங்குபடுத்தும் செயலை செய்யலாம் என்பதாக கூறினாலும் இதனை உறுதிப்படுத்த முடியவில்லை. ஆகையால் குப்பை மரபணுக்கள் என்ற பெயர் நிலைத்துவிட்டது. //

சரியான் விளக்க்மா இது?


In genetics, noncoding DNA describes components of an organism's DNA sequences that do not encode for protein sequences. In many eukaryotes, a large percentage of an organism's total genome size is noncoding DNA, although the amount of noncoding DNA, and the proportion of coding versus noncoding DNA varies greatly between species.

Much of this DNA has no known biological function and is sometimes referred to as "junk DNA". However, many types of noncoding DNA sequences do have known biological functions, including the transcriptional and translational regulation of protein-coding sequences. Other noncoding sequences have likely, but as-yet undetermined, functions (this is inferred from high levels of homology and conservation seen in sequences that do not encode proteins but, nonetheless, appear to be under heavy selective pressure). While this indicates that noncoding DNA should not be indiscriminately referred to as junk DNA, the lack of sequence conservation in a majority of noncoding DNA with no known function indicates that much of it may indeed be without function.

இந்த  Junk DNA  என்பது புரதம்(ப்ரோட்டின்) உருவாக்கும் பணி செய்யாத ,அதன் பணி இன்னதென்று அறியப்டாத ஜீன்கள் என்றே விக்கிபிடியா கூறுகிறது.இந்த Junk DNA என்னும் பதம் அதிகம் பரிணாம் எதிர்ப்பாளர்களால் பயன்படுத்தப் படுகிறது..இருப்பினும் பணியை செய்யாத ஜீன்களை சோம்பேறி ஜீன்கள் என்று நாம் பெயர் சூட்டுவோம்.


2.//மரபணுக்களை சோதித்தவர்களுக்கு ஆச்சர்யம் மேல் ஆச்சர்யம் காத்திருந்தது. SLC7A2 என்ற மரபணுவில் தான் பிரச்சனை என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் இந்த மரபணுவானது, பாதிக்கப்படாதவர்களின் அதே மரபணுவை காட்டிலும் வித்தியாசமாக இருந்தது. 

ஆக, இந்த மரபணுவில் ஏற்பட்ட (இயல்புக்கு மாறான) மாற்றம் தான் நோய்க்கான காரணம் என்று கண்டயறியப்பட்டது. இதில், கவனிக்க வேண்டிய இன்னொரு விசயம் என்னவென்றால், இந்த மரபணுவானது, LINE jumping மற்றும் SINE element எனப்படும் மரபணுக்களோடு தொடர்புடையது. ஆக, இந்த மூன்று மரபணுக்கள் தான் இந்த நோய்க்கு பின்னணியில் இருக்கின்றன என்பது தெளிவானது.// 


இயல்பான நிலைக்கு மாறாக சில மரபணுக்கள் இருப்பதால் நோய் ஏற்பட்டிருக்கின்றது, இதில் என்ன வியப்பு என்று நீங்கள் கேட்கலாம். அங்கு தான் விசயமே இருக்கின்றது. 

ரெயுனிஒன் தீவின் வினோதமான நோய்க்கு SLC7A2, LINE jumping & SINE element போன்ற மரபணுக்கள் தான் காரணம் என்று மேலே பார்த்தோம் அல்லவா?

இவை என்ன தெரியுமா? இதுநாள்வரை குப்பை மரபணுக்கள் என்று கருதப்பட்டவையே இவை. Oooooooopppppppppppppssssssssss....//

மரபணுவில் ஏற்பட்ட (இயல்புக்கு மாறான) மாற்றம் என்பது அதில் எற்பட்ட சிறுமாற்றம் [mutation] என்பதை வழக்கம் போல் மறைக்கிறார்.பரிணமத்தின் செய்லபாடுகளுல் ஒன்றான டி என் ஏ பிரதி எடுக்கும் போது நிகழும் தவறுகளில் ஏற்படுவது சிறுமாற்றம்[mutation]. இந்த SLC7A2 ரபணு குப்பை ஜீன் என்று சொல்கிறார் ப.எ.க.சகோ. அதனை சரி பார்ப்போம்!!!!!


Low affinity cationic amino acid transporter 2 is a protein that in humans is encoded by the SLC7A2 gene.[1][2]

அந்த SLC7A2 ஜீன் ஏதோ ப்ரோட்டின் தயாரிப்பது போல் தெரிகிறதே.அப்போது அது குப்பை அல்லது சோம்பேறி ஜீன் அல்லவா!!!!
.
http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=SLC7A2

3//இந்த மரபணுக்களில் ஏற்படும் மாற்றம் உயிர்க்கொல்லி நோய்க்கு வழிவகுக்கின்றது என்றால் இவற்றை எப்படி குப்பையாக கருத முடியும்?//

அந்த SLC7A2 ஜீன் குப்பை ஜீன் அல்ல எனில் அதில் ஏற்படும் மாற்றம் பாதிப்பது ஒன்றும் பிரச்சினையே அல்ல.
முதலில் SLC7A2 ஒரு குப்பை ஜீன் என நிரூபிக்க வேண்டுகிறோம்.

சரி அவர் கூறும் ஆய்வுக்கட்டுரை என்ன கூறுகிறது.?


// To find out what was going on, the researchers began testing the DNA of several families that showed a proclivity for harboring the disease. Some actually had it, while some did not. Comparing the two allowed the team to track down which differences in their genes might be accounting for the presence of the disease. Much to their surprise, they found it lay within gene SLC7A2, which is known to be used by the brain during its development stage. But what was most remarkable was the fact that it was a single letter change, from an A to a G, found inside an intron, which was in turn embedded in a LINE jumping gene, which was itself inside of a dead jumping gene called a SINE element, all three of which were up to now, considered junk genes. The researchers found that if a child got the G marker from just one parent, it was safe. One from each however, meant developing Ravine encephalopathy.//


முதலில் குப்பை ஜீன்களாக் அக்கட்டுரையில் கூறப்படுவது எது?

நிச்சயம்  SLC7A2 ஆக இருக்க முடியாது!!!!!!!!!!!!.ஆனால் பரிணாம் எதிர்ப்பு சகோ கட்டுரையில் கூறப்படுகிறது.முற்று முழுக்க தவறான் விடயம்.!!!!!!!!!!!!!


அதில் இன்ட்ரான்[intron] என்பது லைன் ஜம்பிங் ஜீனுக்குள் உள்ளது,இரண்டும் சைன் ஜீன்[sine element gene] என்பத்ற்குள் உள்ளது.இந்த சைன் ஜீன் ஒருவகை ட்ரான்ஸ்போசான்[transposan] என்பதைக் கூறுகிறது.இவைதான் குப்பை ஜீன்களாக் கருதப்பட்டவையே தவிர  SLC7A2 அல்ல!!!!!!!!

சரி ட்ரான்ஸ்போசான் என்பது செல்லின் உள்ள ஒரு அமிலத் தொகுப்பு வரிசை இது ஜீனோமின் பகுதிகளான் எந்த ஜீனோமிலும் சென்று இணைய முடியும். ஆகவே அந்த மூன்று குப்பை ஜீன்கள்[intron+line jumping gene+sine element gene] சென்று     பயன்படும் ஜீன் ஆகிய  SLC7A2 ல் சேர்ந்த போது அதில் ஒரு சிறு மாற்றம்[mutation] ஏற்பட்டதுதான் நோய்க்கு காரணம்.[]
இன்னும் தெளிவாக் கூற வேண்டும் எனில் குப்பை ஜீனில் ஏற்பட்ட சிறுமாற்றம்[mutation in retrotransbosan] அது சேர்ந்த ஜீனையும் பாதித்தது.ஒருவேளை குப்பை ஜீன்கள் ட்ரான்ஸ்போசான்களாக் இல்லாமல் இருந்தால் அவை ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுத்தி இருக்குமா என்பது சந்தேகமே!.


ஆகவே இங்கு அவை சிறுமாற்றத்துடன் கூடிய ட்ரான்ஸ்போசான் அது இணைந்த ஜீனின் வேலையை பாதித்தது க்ண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளதுதான் புதிய விவரம்.Retrotransposons (also called transposons via RNA intermediates) are genetic elements that can amplify themselves in a genome and are ubiquitous components of the DNA of manyeukaryotic organisms. They are a subclass of transposon. They are particularly abundant in plants, where they are often a principal component of nuclear DNA. In maize, 49-78% of the genome is made up of retrotransposons.[1] In wheat, about 90% of the genome consists of repeated sequences and 68% of transposable elements.[2] In mammals, almost half the genome (45% to 48%) comprises transposons or remnants of transposons. Around 42% of the human genome is made up of retrotransposons while DNA transposons account for about 2-3%.[3]


நகத்தில் அழுக்கு இருக்கிறது அதில் கொடும் நஞ்சு இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம். அது கண்ணில் பட்டு கண் கெட்டுப் போனால் அழுக்கு பயன்படும் பொருள் ஆகிவிடுமா!!!!!!!!!


Mutation in a primate-conserved retrotransposon reveals a noncoding RNA as a mediator of infantile encephalopathy

Abstract

The human genome is densely populated with transposons and transposon-like repetitive elements. Although the impact of these transposons and elements on human genome evolution is recognized, the significance of subtle variations in their sequence remains mostly unexplored. Here we report homozygosity mapping of an infantile neurodegenerative disease locus in a genetic isolate. Complete DNA sequencing of the 400-kb linkage locus revealed a point mutation in a primate-specific retrotransposon that was transcribed as part of a unique noncoding RNA, which was expressed in the brain. In vitro knockdown of this RNA increased neuronal apoptosis, consistent with the inappropriate dosage of this RNA in vivo and with the phenotype. Moreover, structural analysis of the sequence revealed a small RNA-like hairpin that was consistent with the putative gain of a functional site when mutated. We show here that a mutation in a unique transposable element-containing RNA is associated with lethal encephalopathy, and we suggest that RNAs that harbor evolutionarily recent repetitive elements may play important roles in human brain development.
THE GREATEST COMEDY!!!!!!!!!!!!!

// ரெயுனிஒன் தீவின் வினோதமான நோய்க்கு SLC7A2, LINE jumping & SINE element போன்ற மரபணுக்கள் தான் காரணம் என்று மேலே பார்த்தோம் அல்லவா?

இவை என்ன தெரியுமா? இதுநாள்வரை குப்பை மரபணுக்கள் என்று கருதப்பட்டவையே இவை. Oooooooopppppppppppppssssssssss.....//

மேலே கூறியது தவறு!.இப்ப‌டி கூற வேண்டும்!!!!!!!!!!!


ரெயுனிஒன் தீவின் வினோதமான நோய்க்கு intron, LINE jumping & SINE element போன்ற குப்பை ஜீன்கள் SLC7A2 ஜீனில் ஏற்படுத்திய மாற்றம்தான்[mutation]. காரணம்

ப.எ.க.சகோவிற்கு மூன்றாவது  இன்ட்ரான் என்பதும் இந்த மூன்றும் சேர்ந்த குப்பை பயன்பாடுள்ள SLC7A2 ஜீனில் மோசமான் சிறு மாற்றத்தை ஏற்படுதியது என்பது புரியவில்லை என்பது அனைவருக்கும் தெளிவாக விள்ங்கும் என நம்புகிறேன்.


// There’s a similar story behind many genetic diseases, but this one had a twist: the mutation was nestled within three layers of junk. Cartault found that it lay inside a jumping gene called a LINE element. These bits of DNA can copy themselves and paste the duplicates elsewhere in the genome. They’re so good at multiplying that they make up around 17 per cent of our genome. This particular LINE element was stranded. It had degenerated to the point where it could no longer jump.
But that wasn’t all. The LINE element was embedded within another stranded jumping gene called a SINE element. These are similar in character but shorter. They make up 11 per cent of our genome.
And the SINE element, in turn, lay inside an intron – the part of a gene that’s eventually thrown away. When genes are activated, their DNA is converted into a related molecule called RNA. At this point, several introns are snipped out. The remaining segments – the exons – are glued together, and they’re the ones that contain instructions for making proteins
//

அக்கட்டுரையில் இன்ட்ரான் அதுக்கு மேலே லைன் அதுக்கு மேலே சைன் என்றார்கள்.இக்கட்டுரையில் கொஞ்சம் மாற்றமாக லைன் அதுக்கு மேலே சைன் அதுக்குமேலே இன்ட்ரான் என்கிறார்கள்.

எது எப்ப்டியோ இந்த மூன்றும்தான் intron+Line jumping gene+sine element gene குப்பை ஜீன்களே தவிர SLC7A2 அல்ல.அந்த மூன்றடுக்கு குப்பை ஜீன் ஒரு ட்ரான்ஸ்போசான்.SLC7A2 ஒரு பயன்படும்[making protein] ஜீன். இவை  மூன்றும்[intron+Line jumping gene+sine element gene] பயன்படும் SLC7A2 ஜீனில் சேர்ந்து உருவாக்கிய சிறு மாற்றமே [mutation] நோய்க்கு காரணம்.


அதாவது குப்பை ஜீன் ஒரு பயன்பாடுள்ள ஜீனில் சேரும் போது ஒரு கெட்ட விளைவை மட்டும் எப்போதும் உருவாக்குமா?,அப்படியெனில் அப்ப்குதியை நீக்கினால் கருவில் இதனை தவிர்க்க முடியுமா?

 நல்ல விளைவுகளை குப்பை ஜீன்களை நல்ல ஜீன்களில் இணைத்து உருவாக்க முடியுமா என்பது நம் கேள்விகள் இக்கட்டுரை குப்பை ஜீன்களை ஜீனோமில் வெட்டி ஒட்டி நல்ல விளைவுகளை ஏற்படுத்த முடியும் என 2009லேயே கூறிவிட்டது,இதை ஏன் கூறவில்லை ப.எ.க சகோ!!!!!!!!.

கெட்டது குறித்தே சிந்திக்கும் திறன் மிகவும் அருமை.

Junk DNA may prove invaluable in quest for gene therapies


Scientists have identified how a protein enables sections of so-called junk DNA to be cut and pasted within genetic code - a finding which could speed development of gene therapies.முடிவாக என்ன கூறுகிறோம்?.

1.பயன்படுதப்படாத ஜீன் எது என்றே அறியாமல் பதிவிடப்பட்ட பயனற்ற பரிணாம் எதிர்ப்பு குப்பை பதிவே அது.குப்பை ஜீன்கள் வேறு ஜீன்களின் வெட்டி ஒட்ட்ப்படுவதும்,அது சில நிகழ்வுகளை ஏற்படுத்துவது புதிதல்ல என்பது காணொளியில் குறிப்பிடுவதை கேட்டால் புரிந்து விடும். அதிகபட்சம் இந்த குறிப்பிட்ட நோயை உருவாக்கும் குப்பை ஜீன் வேண்டுமானால் புதிதாக் இருக்கலாம்

2.பயன்படுத்தப்ப்டாத ஜீன்கள் குறித்த பல விடயங்கள் ஆய்வில் உள்ளன. ஜீனோமில் உள்ள அனைத்து ஜீன்களின் பணியும் தெளிவாக ஐயந்திரிபர வரையறுக்கப்படும் வரை அறிவியலில் மாறுபட்ட வித்தியாசமான் கருத்துகள் விவாதங்கள் இருப்பது இயல்பே.

3. இந்த பரிணாம கொள்கையும் மூலகூறு அறிவியலின் ஆதாரம் பற்றி விரைவில் ஒரு தொடர் எழுதுவோம்.

Learn more about line and sine transposans!!!!!!!!!!!!!!விவாதம்,விள்க்கம் அளிக்க தயாராக உள்ளோம்!!!!!!

நண்பர்கள் அக்கட்டுரையில் கூறப்படுவது போல்SLC7A2 ஜீன் பயன்படாத ஜீன் அல்ல அதில் ஒரு மூன்றடுக்கு குப்பை ஜீன் வந்ததினால் ஏற்பட்ட சிறுமாற்றம்[mutation] தான் நொய்க்கு காரணம் என அறிந்தால் போதும்!!!!!!!!!

விவாதம் இல்லையெனில் அடுத்த பரிணாம எதிர்ப்பு பதிவு சீகிரம் இட வேண்டுகிறோம்.

****************

நமது விள்க்கமான முயுடேஷன் நிகழ்ந்த ரெட்ரோ போசான் ஜீனின் இன்டரான் பகுதியில் இணைந்ததால் நோய் ஏற்படும் வாய்ப்பு உண்டானது என்பது முக்கிய ஆய்வுக் கட்டுரையில் குறிப்படுவது அல்ல என நண்பர் சாதிக் கருத்து தெரிவித்தார்.


அது நிகழும் வாய்ப்பு உள்ளதை உறுதிசெய்ய்லாம் என்றாலும் இக்கட்டுரையில் இல்லை என மட்டுமே கூறுகிறோம்.


சரி அவரின் விள்க்கத்தையே ஏற்கிறோம்


அதாவது ஜீனின் இன்ட்ரான் பகுதியில் இணைந்து இருந்து இரு ரெட்ரோ ட்ரான்ஸ்போசான்களின்[LINE+SIN] உள் நிகழ்ந்த பாயிண்ட் முயுட்டேஷன் நோய் ஏற்படும் வாய்ப்பு உண்டாக்கியது.
நன்றி டாக்டர் சாதிக்.

 **************நன்றி!!!!!!!


56 comments:

 1. பதிவை படிக்கும் நண்பர்கள் இக்கேள்விகளுக்கு விடை அறிய வேண்டி விரும்பி கேட்டுக் கொள்கிறோம்!!!!
  சிரமத்திற்கு மன்னிக்கவும்!!!!!!!!Thank you!!!!!!!

  XXXXXXXXXX

  1.இந்தSLC7A2 ஜீன் குப்பை ஜீனா?

  ஆம்/இல்லை

  2.இன்ட்ரான்+லைன்+சைன் குப்பை ஜீன்களா?

  ஆம்/இல்லை

  3.இன்ட்ரான்+லைன்+சைன் ஆகிய குப்பை ஜீன்கள் ட்ரான்ஸ்போசான்களா?

  ஆம்/இல்லை

  4.இன்ட்ரான்+லைன்+சைன் குப்பை ஜீன்கள் SLC7A2 ஜீனில் சிறுமாற்ற‌ம் உருவாக்கியதா?

  ஆம்/இல்லை

  5.அந்த சிறுமாற்றம்[mutation] SLC7A2 ஜீனில் ஏற்பட்டதால்தான் அந்த Ravine encephalopathy. நோய் ஏற்பட்டதா?

  ஆம்/இல்லை


  6. இப்படி ட்ரான்ஸ்போசான்கள் ஜீனோமில் மாற்ற‌ம் ஏற்படுத்தி பாதிப்பு உண்டாக்குவது விவரம் ஏற்கென்வே அறிந்த விடயமாக காணொளியில் குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளதா?

  ஆம்/இல்லை

  7. இப்படி குப்பை ஜீன்களை ஜீனோமுடன் வெட்டி ஒட்டி ஏதேனும் முன்னேற்றம் கொடுக்க முடியுமா என ஆய்வுகள் ஏற்கெனவே தொடங்கி விட்டதா?

  ஆம்/இல்லை

  ReplyDelete
 2. ஒரு ஜீனில் ம்யுட்டேஷன் ஏற்படுவது மிக சாதாரணமான் விடயம்.இங்கு ம்யுட்டேஷனின் காரணம் ஆக ஒரு குப்பை ஜீன் இணைவு குறிப்பிடப்பட்டதுதான் புதிய விவரம்.மற்ற‌படி இப்படி வெவ்வேறு ஜீன்கள் ஜீனோமில் வெட்டி ஒட்டப்படுவது எப்படி ஜீனோம் மாற்றம் அடைகிறது என்ற பரிணாம் செயலாக்த்திற்கு விள்க்கம் ஆகுமே தவிர எதிராகாது.

  சகோ சுட்டிய ஆய்வுக் கட்டுரையில் சரியற்ற மாற்றம் உருவாகியுள்ளது எப்படி என்றே குறிப்பிடப்படுகிறது.

  காலம் கால்மாக பரிணாம் எதிர்ப்பு கலகலப்பு சகோக்கள் ம்யுட்டேஷன் கெட்டதை மட்டுமே தரும் என்றுதானே கூவிக் கொண்டு இருக்கிறார்கள்.இதில் என்ன புதிதாய் வந்து விட்டது!!!!!!

  ReplyDelete
 3. இப்படி பரிணாம் எதிர்ப்பு கல்கல்ப்பு சகோக்கள் அவர்களின் இறைவன் இப்படி டி என் ஏ பிரதியெடுப்பின் போது நிகழும் முயுட்டேஷன்களால் வியாதிகள் உருவகிறது என்று உண்மையிலேயே நம்பினால் ,இப்படிப்பட்ட அனைத்து நோய்களுக்கும் ஆகும் செலவை அவர்கள் ஏற்றுக் கொள்வதுதான் தர்மம் ,நியாயம்.
  அவர்கள் கும்பிடும் கடவுள் கும்பிடாத பல்ரை[அத்தீவு மக்கள் பெரும்பான்மையோர் கிறித்தவர்கள்] பாதிக்கும் நோய் உருவாக்குவதால் அதற்கான் செலவை அவர்களே அளிக்க வேண்டும்.

  ஆகவே நஷ்ட ஈடாக இந்த மரபணு நோய் ஆய்வுகளுக்க ஒரு ட்ரில்லியன் டாலர்கள் நோய உருவாக்கிய கடவுளின் பக்தர்கள் அளிக்க வேண்டும் என்பதே நாட்டாமையின் தீர்ப்பு!!!!!!!!

  ஆகவே இது குறித்தும் எப்போது பணம் அளிக்கிறார்கள் என்பதையும் அறிவிக்க வேண்டுகிறோம்!

  ReplyDelete
 4. நம்ம பரிணாம் எதிர்ப்பு கலகலப்பு சகோ என்ன நினைத்து பதிவிட்டார்?

  1. இந்த குப்பை ஜீன்கள் ஏற்கெனவே நிகழ்ந்த ம்யுட்டேஷன்களால் உபயோகமற்றுப் போனவை,இவை ஜீன் படிமங்களாக ,பரிணாம் வளர்ச்சியின் வரலாறாக பரிணாம அறிவியலாளர்கள காட்டுகிறார்கள்..

  2.ஆனால் இபோது ஒரு குப்பை ஜீனில் ஏற்பட்ட சிறுமாற்றம் ஒரு நோய உருவாக்குகிறது என்றால் அது குப்பை அல்ல ,பயன்பாட்டில் இப்போதும் உள்ளது.ஆக்வே அனைத்து குப்பை ஜீன்களூம் பயன்பாட்டில் உள்ளதுதான். இறைவன் எதையும் வீணாக படைக்க மாட்டார்!!!!!. குறைந்த பட்சம் நோயாவது உருவாக்குவார்!!!!!!!!
  ஆகவே பரிணமத்தின் ஆதரம் ஒன்று பொய்யாகிறது!!!!!!!!! ஹி ஹி


  3. பரிணாம் எதிர்ப்பு கலகல்ப்பு சகோ கவனிக்க மறந்த விடயம் இந்த குப்பை ஜீன் ஒரு ட்ரான்ஸ்போசான் என்பதும். இது எந்த ஜீனுடனும் இணைய முடியும் என்பதுதான். அப்படி மூளையின் செயலை கட்டுப்படுத்தி இருந்த SLC7A2 ஜீனுடன் இந்த சிறுமாற்றத்தோடு கூடிய ட்ரான்ஸ்போசான் இணைந்த போது அந்நோய் ஏற்பட்டது.

  4. ட்ரான்ஸ்போசான் அல்லாத குப்பை ஜீன்களை என்ன செய்வது? அதில் ஏற்படும் சிறுமாற்றங்கள் ஜீனோமை பாதிக்குமா என்பதேல்லாம் நல்ல கேள்விகள்.இவற்றிற்கு நாம் விடை தேடுவோம்
  http://www.nature.com/scitable/topicpage/transposons-or-jumping-genes-not-junk-dna-1211

  ReplyDelete
 5. சகோ, வந்தேன். படித்தேன். தெளிவு பெற்றேன். நன்றி.

  //ஆகவே நஷ்ட ஈடாக இந்த மரபணு நோய் ஆய்வுகளுக்க ஒரு ட்ரில்லியன் டாலர்கள் நோய உருவாக்கிய கடவுளின் பக்தர்கள் அளிக்க வேண்டும் என்பதே நாட்டாமையின் தீர்ப்பு!!!!!!!!//

  நாட்டாமையின் தீர்ப்பு நியாயமானதே.

  ReplyDelete
 6. சகோ ஆஸிக் அகமது பதில்

  சகோதரர் சார்வாகன்,

  சலாம்...

  //உமது பதிவில் பொருள் குற்றம் உள்ளது சிந்திக்க மாட்டீர்களா !!!!!!!//

  நீங்க தான் சகோ சிந்திக்கணும். விருப்பமிருந்தா இங்கு தவறை சுட்டி காட்டி சொல்லணும். ஒரு உண்மையான அறிவியல் ஆர்வலருக்கு அது தான் அழகு. மருத்துவ வார்த்தைகளை தமிழ்படுத்தியதில், எளிமையாக சிலவற்றை சொல்ல முயற்சித்ததில் என்னையும் அறியாமல் தவறு நடந்திருக்கலாம். முதலில் நான் கொடுத்துள்ள மேற்கோள்கள் அனைத்தையும் தெளிவாக பார்த்துவிடுங்கள். உங்களுக்கு விருப்பமிருந்தா..

  என் பதிவின் நோக்கம் இதுதான் //The research team isn’t clear on why supposed junk genes appear to be serving a purpose, but intend to continue their research to see if they can find answers to this new puzzle in genetic research.// (from medical express).

  குப்பை மரபணுக்களை நீங்கள் சோம்பேறி மரபணுக்கள் என்று கூறலாம். உங்களின் இந்த பதம் குறித்து வாதிக்க விருப்பமிருந்தால் வாதிக்கலாம். என் பதிவில் பொருள் குற்றம் இருந்தால், எப்படி சரியாக வர வேண்டும் என்று எழுதிக்கொடுங்கள், சரியாக இருந்தால் செய்து விடுவோம்.

  நன்றி...

  ReplyDelete
 7. சகோ ஆஸிக்
  நாம் சொல்வது இதுதான்

  1.குப்பை ஜீன் என்று SLC7A2 ஐ குறிப்பிடுவது தவறு
  SLC=solute carrier family
  http://www.anvita.info/wiki/Solute_Carrier_Family
  low affinity cationic amino acid transporter 2; CAT-2; CAT2; solute carrier family 7 member 2 (SLC7A2, ATRC2) produces transmembrane 14 protein
  http://www.anvita.info/wiki/Cationic_Amino_Acid_Transporter_2


  2. ரெட்ரோ ட்ரான்ஸ்போசான் ஆன மூன்றடுக்கும் இன்ட்ரான்+லைன்+சைன் ஜீன்கள்தான் குப்பை ஜீன்கள்.இவை எண்ணற்றவை.

  3.இந்த ரெடொரோ ட்ரான்ஸ்போசான் ஜீனில் ஏற்பட்ட சிறு மாற்றம் மூளையின் ஒரு பணியை கவனிக்கும் SLC7A2 ஜீனுடன் இணைந்ததால் [மட்டுமே] அதையும் பாதித‌தது என்பதுதான் ஆய்வுக்கட்டுரையின் சாராம்சம்.ஆகவே ரெட்ரோ ட்ரான்ஸ்போசான்கள் குப்பையாக் இருக்க முடியாது என்று கூற இயலுமா?

  4. இதர குப்பை ஜீன்கள்(ப்ஸுடோ ஜீன்கள்) பற்றி இக்கட்டுரை மீதாக எதுவும் கூற இயலாது.

  5.நானும் ரெட்ரோ போசான்கள் பிற ஜீன்களுடன் இணைவு இதுவரை நியுட்ரலாக் இருந்தது ,இபோது கெட்ட விளைவு மட்டும் ஏற்படுத்தியது ஆவணப் படுத்த‌ப்பட்டது போல் அது சில நல்ல விளைவுகளும் ஏற்படுத்துமா என ஆய்வுகள் நடந்து முடிவுகள் வரலாம் என எதிர்பார்க்கிறேன்!

  ReplyDelete
 8. வாங்க சகோ குயிக் ஃபாக்ஸ்
  பாருங்கள் நடக்கும் கூத்தை !!!!!!!!!!!
  இந்திய ஃப்ரான்ஸ்,சவுதி கூட்டில் உருவான் பதிவின் குறைகளை,என்னெ ஏது என்று த்ரியாமலே பதிவ்டுகிறார்கள்!!!!!!!.

  அப்புறம் உலகில் 100 கோடி[1 பில்லியன்] இறை நம்பிக்கையாளர்கள் என்றால் ஒவொருவருக்கும் 1000 டாலர் அல்லது 60,0000 ரூபாய் வருகிறது.வசூல் ஆரம்பித்து விடுவோம் விரைவில்.

  இப்படி குழந்தைகளீன் மூளை பாதிக்கும் ம்யுட்டேஷன் உருவாக்கிய கடவுளை நம்பி வண்ங்குபவர்கள் கொடுத்தே ஆகவேண்டும்!!!!!!

  நன்றி

  ReplyDelete
 9. hats off.

  இந்த சிறு மாற்றங்களை - mutations - சகோக்கள் ஏற்றுக் கொள்கிறார்களா? அப்படி ஏற்றுக் கொள்வதாயின் அதன் பின் தொடரும் மற்றவைகளை மறுக்க முடியாதே ... அந்த மாற்றங்களே பரிமாணத்தின் படிகள் என்பதையும் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டுமே ... சகோக்கள் இந்த மாற்றங்களைப் பற்றி என்ன கூறுகிறார்கள்?

  ReplyDelete
 10. வாங்க தருமி அய்யா வணக்கம்

  சரியாக சொன்னீர்கள்.ஜீனோம் என்பது ப்ளூப்ரிண்ட் அல்ல என்பதும்,அது பல்வேறு நல்ல கெட்ட மாற்றங்களுக்கு உட்படுகிறது என்பது எதற்கு ஆதாரம்?,இறைவனா?,பரிணாமமா?

  இதில் பெரிய நகைச்சுவை என்னவெனில் ஒரு மூன்றடுக்கு ரெட்ரோ ட்ரான்ஸ்பொசானின் ஏற்பட்ட ம்யுட்டேஷன் ,அந்த ரெட்ரோ ட்ரான்ஸ்போசான் ஒரு பயன்பாடுள்ள ஜீனுடன் சேர்ந்ததால் அந்த நோய் ஏற்படுகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள மறுப்பதுதான்!!

  டி என் ஏ[DNA] ஆர் என் ஏ[RNA] ஆக மாறி மீண்டும் டி என் ஏ ஆக மாறி ஜீனோமுடன் சேர்வது மூலக்கூறு அறிவியலின் மையக் கோட்பாடு என்பதையும் சிந்திக்க மாட்டார்களா!!!!

  அவர்கள் எபோதும் ஆய்வுக் கட்டுரைகளின் சில வரிகளை மட்டும் வெட்டி ஒட்டி தங்களுக்கு பிடித்த பொருள் வர வைப்பார்கள் என்பது நாம் அறிந்த விடயம்தானே!.

  இப்படி ஜீனோமில் மாற்றம் நிகழ்ந்தல் + நோய் ஏற்படுதல் வாய்புகள் உள்ளதால் மட்டுமே நிகழ்கிறது,இது படைப்பா,பரிணாமமா!!!!!!!

  Biological activity

  The retrotransposons' replicative mode of transposition through an RNA intermediate increases the copy numbers of elements rapidly and thereby can increase genome size. Like DNAtransposable elements (class II transposons), retrotransposons can induce mutations by inserting near or within genes. Furthermore, retrotransposon-induced mutations are relatively stable, because the sequence at the insertion site is retained as they transpose via the replication mechanism.
  Retrotransposons copy themselves to RNA and then back to DNA that may integrate back to the genome. The second step of forming DNA may be carried out by a reverse transcriptasewhich the retrotransposon encodes.[4] Transposition and survival of retrotransposons within the host genome are possibly regulated both by retrotransposon- and host-encoded factors, to avoid deleterious effects on host and retrotransposon as well, in a relationship that has existed for many millions of years between retrotransposons and their plant hosts. The understanding of how retrotransposons and their hosts' genomes have co-evolved mechanisms to regulate transposition, insertion specificities, and mutational outcomes in order to optimize each other's survival is still in its infancy.
  Most retrotransposons are very old and through accumulated mutations, are no longer able to retrotranspose.

  இனி மூலக்கூறு அறிவியலை ஒரு வழி செய்து செய்து கெடுத்து விடுவார்கள் என அஞ்சுவதால் சீக்கிர‌ம் மூலக்கூறு அறிவியலும் பரிணாம்மும் என ஒரு தொடர்பதிவு எழுத வேண்டும்.இயற்கை நாடினால் செய்வோம்!

  வருகைக்கு நன்றி

  ReplyDelete
 11. வாங்க நண்பரே,

  படித்ததிலிருந்து, நமது நண்பர் opposite voice என்ன சொல்ல வருகிறார்,........

  குப்பை மரபணு (non-coding D.N.A)என்பது பரிணாமத்திற்கு ஆதரவாக பயனற்ற மரபணு என்று சொல்கிறார்கள். கடவுள் எந்த பொருளையும் பயணற்றதாக இருக்க விடமாட்டார். இப்போது பயனற்ற மரபணு SLC7A2(ஹா..) ஒரு வியாதியை ஏற்படுத்துகின்றது. அதனால் கடவுள் அவன் ( கடவுளை மட்டும் எப்படி ஒருமையில் மரியாதையில்லாமல் அழைக்கின்றார்கள் என தெரியவில்லை) படைத்த எந்த ஒரு பொருளும் பயனற்றதாக இல்லை எல்லாமே பயனுள்ளதாக இருக்கின்றது. அதனால் கடவுள் இருக்கிறார், மிகப்பெரியவன், பரிணாமதிற்கு ஆப்பு என்று சொல்லி கதையை முடிக்கின்றார்.

  நண்பர் வைக்கும் premiseயை விக்கிபீடிய விளக்கம் தகர்க்கின்றது...

  Much of this DNA has no known biological function and is sometimes referred to as "junk DNA". However, many types of noncoding DNA sequences do have known biological functions, including the transcriptional and translational regulation of protein-coding sequences. Other noncoding sequences have likely, but as-yet undetermined, functions (this is inferred from high levels of homology and conservation seen in sequences that do not encode proteins but, nonetheless, appear to be under heavy selective pressure). While this indicates that noncoding DNA should not be indiscriminately referred to as junk DNA, the lack of sequence conservation in a majority of noncoding DNA with no known function indicates that much of it may indeed be without function.


  மேலும் நண்பர்
  ...............
  மரபணுக்களை சோதித்தவர்களுக்கு ஆச்சர்யம் மேல் ஆச்சர்யம் காத்திருந்தது. SLC7A2 என்ற மரபணுவில் தான் பிரச்சனை என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் இந்த மரபணுவானது, பாதிக்கப்படாதவர்களின் அதே மரபணுவை காட்டிலும் வித்தியாசமாக இருந்தது.

  ஆக, இந்த மரபணுவில் ஏற்பட்ட (இயல்புக்கு மாறான) மாற்றம் தான் நோய்க்கான காரணம் என்று கண்டயறியப்பட்டது. இதில், கவனிக்க வேண்டிய இன்னொரு விசயம் என்னவென்றால், இந்த மரபணுவானது, LINE jumping மற்றும் SINE element எனப்படும் மரபணுக்களோடு தொடர்புடையது. ஆக, இந்த மூன்று மரபணுக்கள் தான் இந்த நோய்க்கு பின்னணியில் இருக்கின்றன என்பது தெளிவானது.
  .............................................

  மேலே எப்படி தொடர்புடையது என்பதை சொல்ல மறந்துவிட்டார். சொல்லியிருந்தால் இன்னும் நன்றாக இருக்கும்.

  என்ன தொடர்பு என்றால்..//எது எப்ப்டியோ இந்த மூன்றும்தான் intron+Line jumping gene+sine element gene குப்பை ஜீன்களே தவிர SLC7A2 அல்ல.அந்த மூன்றடுக்கு குப்பை ஜீன் ஒரு ட்ரான்ஸ்போசான்.SLC7A2 ஒரு பயன்படும்[making protein] ஜீன். இவை மூன்றும்[intron+Line jumping gene+sine element gene] பயன்படும் SLC7A2 ஜீனில் சேர்ந்து உருவாக்கிய சிறு மாற்றமே [mutation] நோய்க்கு காரணம்.
  We show here that a mutation in a unique transposable element-containing RNA is associated with lethal encephalopathy, and we suggest that RNAs that harbor evolutionarily recent repetitive elements may play important roles in human brain development.//

  சரி mutation பற்றி அவர்களின் தீர்க்கமான நிலை என்னவென்று அறிந்தால் சொல்லுங்கள். குழப்பமாக உள்ளது.

  நண்பர் மீண்டும் வருகிறேன் என்கிறார். சரி அவர் வந்து உங்களுக்கு பதிலடி நெத்தியடி இன்னும் பிற அடிகள் தந்தால் சந்தோஷபடுவதற்கு ஒரு கூட்டமே காத்துகொண்டிருக்கிறது.

  ReplyDelete
 12. வாங்க நரேன்,

  நான் நம்ம‌ எ.கு சகோ பதிவில் கொடுத்த சுட்டிகள் ,நான் கோடிங் டி என் ஏ பற்றி விக்கிபிடியா மட்டும் பார்த்தேன்,உடனே புரிந்து விட்டது.ஒரு அரை மணி நேரத்தில் இப்பதிவுக்கான சான்று,கருத்துகள் எளிதில் கிடைத்தது.

  நீங்கள் சாதிக்குடன் நம் விவாதத்தில் இருந்த நிலை இப்போது தலைகீழாக‌ ஆகிவிட்டதை பார்க்க்லாம்.ம்யுடேஷன் கெட்ட மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவது பரிண்மத்திற்கு எதிரானது என்றார்.நாம் இரு நல்ல‌ மாற்ற‌ங்கள் காட்டினாலும் அதை ஏற்க மறுத்தார்.

  இங்கு எ.கு சகோ ஜீனோமில் ஏற்பட்ட ஒரு முயுட்டேஷன் நோய் ஏற்படுத்துவது பரிணம்த்திற்கு எதிரானது என்கிறார்.குப்பை ஜீன்கள் பயன்படும் ஜீனில் ஒட்டியதால் வந்த நோய் என்றாலும் புரிய மாட்டேன் என்கிறார்கள்!.

  இதற்கு தீர்வாக கருவில் அந்த முயுட்டேசன் உள்ள ரெட்ரோ போசான்
  பகுதியை வெட்டி எடுத்து விடுவார்கள் என்பதும் நாம் கணிக்கும் விடயம்.
  அபோது அது தேவையா!!!!!!!!!

  எது குப்பை ஜீன்,பயன்படும் ஜீன் என்பதும் தெரியவில்லை எனின் என்ன செய்வது!!!!!!

  குப்பை ஜீன்கள் என அறிவிய்லாளர்கள் கூறுவது இல்லை.இது பரிணாம எதிர்பாளர்களின் சொல்.

  அவர்க சுட்டிய கட்டுரைகளின் அப்ஸ்ராக்ட் படித்தால் அதில் என்ன கூறி இருக்கிறது என்பதும் புரியும்!.

  நெத்தியடி,செருப்படி,இன்னும் என்ன அடியெல்லாம் உண்டோ,யார் வேண்டுமானாலும் வரட்டும் அவர்கள் சொல்வதை கேட்க ஆவலாய் இருக்கிறேன்.

  நன்றி

  ReplyDelete
 13. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/IEB/Research/Acembly/av.cgi?db=human&q=SLC7A2

  Ref Seq annotates 3 representative transcripts (NM included in AceView variants .a, .b and .c), but Homo sapiens cDNA sequences in GenBank, dbEST, Trace and SRA, filtered against clone rearrangements, coaligned on the genome and clustered in a minimal non-redundant way by the manually supervised AceView program, support at least 7 spliced variants.

  AceView synopsis, each blue text links to tables and details

  Expression: According to AceView, this gene is expressed at high level, 3.6 times the average gene in this release. The sequence of this gene is defined by 432 GenBank accessions from 378 cDNA clones, some from parathyroid gland (seen 42 times), parathyroid tumor (42), placenta (23), lung (18), pancreas (18), liver (17), corresponding non cancerous liver tissue (15) and 91 other tissues. We annotate structural defects or features in 51 cDNA clones.

  Alternative mRNA variants and regulation: The gene contains 18 distinct gt-ag introns. Transcription produces 10 different mRNAs, 7 alternatively spliced variants and 3 unspliced forms. There are 3 probable alternative promotors and 6 validated alternative polyadenylation sites (see the diagram). The mRNAs appear to differ by truncation of the 5' end, presence or absence of 5 cassette exons, overlapping exons with different boundaries.
  Function: There are 10 articles specifically referring to this gene in PubMed. Functionally, the gene has been tested for association to diseases (Amino Acid Metabolism, Inborn Errors; Carcinoma, Hepatocellular; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Colorectal Neoplasms) and proposed to participate in processes (amino acid transport, cellular amino acid metabolic process, transmembrane transport). Proteins are expected to have molecular function (basic amino acid transmembrane transporter activity) and to localize in various compartments (integral to plasma membrane, membrane fraction).

  ***************
  Protein coding potential: 7 spliced and the unspliced mRNAs putatively encode good proteins, altogether 8 different isoforms (1 complete, 2 COOH complete, 5 partial), some containing Amino acid permease domain [Pfam], some transmembrane domains [Psort2]. The remaining 2 mRNA variants (2 unspliced; 1 partial) appear not to encode good proteins. Finally proteins from this gene may be modulated by acetylation;

  Please quote: AceView: a comprehensive cDNA-supported gene and transcripts annotation, Genome Biology 2006, 7(Suppl 1):S12.
  Map on chromosome 8, links to other databases and other names
  ******************
  Map: This gene SLC7A2 maps on chromosome 8, at 8p22-p21.3 according to Entrez Gene. In AceView, it covers 73.48 kb, from 17354601 to 17428079 (NCBI 37, August 2010), on the direct strand.
  Links to: manual annotations from PhosphoSite, the SNP view, gene overviews from Entrez Gene 6542, GeneCards, expression data from ECgene, UniGene, molecular and other annotations from UCSC, or our GOLD analysis.
  The previous AceView annotation is here.
  Other names: The gene is also known as SLC7A2, CAT2, ATRC2 or HCAT2, LOC6542. It has been described as low affinity cationic amino acid transporter 2, OTTHUMP00000216432, OTTHUMP00000216433, solute carrier family 7 member 2, amino acid transporter, cationic 2, cationic amino acid transporter, y+ system, low-affinity cationic amino acid transporter-2.

  ReplyDelete
 14. ஸலாம் சகோ ஆஸிக்
  1.குப்பை கஜீன்கள் அதிகம் பரிணாம எதிர்ப்பளர்களால் பயன் படுத்தப்படுகிரது.ஜோனத்தான் எழுதிய மைத் ஆஃப் ஜன்க் டி என் ஏ என்னும் புத்தகம் தான் இந்த குப்பை ஜீன்களும் பணி செய்யும் என்ற விவாதத்தை பிரபலப்படுத்தியது.வேண்டுமானால் Junk DNA என்று google ல் தேடிப்பாருங்கள்.யாருடைய விள்க்கம் வரும் என்று! பரிணம் எதிர்ப்பாளர்களின் விள்க்கமே வருகிறது. சரியான் பெயர் non coding gene எனினும் இது முக்கிய விவாதம் அல்ல!.


  //2. அடுத்து, குப்பை மரபணுக்கள் என்று கருதப்படுபவை பயனுள்ளவை என்றே பல சமீபத்திய ஆய்வுகள் சுட்டிக்காட்டி வருகின்றன என்பதே இந்த பதிவின் மைய கருத்து. இதை எதிர்க்கின்றீர்களா?//

  இல்லை.இப்பதிவில் எது குப்பை ஜீனாக குறிப்பிடப்படுகிறது என்பதும்,அம்மூளை சார்ந்த நோய்க்கு காரணம் என்ன என்பதுமே என் வாதம்
  //3. அடுத்து, //இருப்பினும் பணியை செய்யாத ஜீன்களை சோம்பேறி ஜீன்கள் என்று நாம் பெயர்சூட்டுவோம்&4. அடுத்து, சோம்பேறி ஜீன்கள் என்ற பதத்தை எங்கிருந்து எடுத்தீர்கள்? .////
  உங்களுக்கு நகைச்சுவை உணர்வு குறைவு சகோ!!! .குப்பை என்பது வீண்,சோம்பேறி என்பவன் முடிந்தாலும் பணி செய்யாமல் சும்மா இருப்பவன்.இதற்கு டூப்ளீகேட் ஜீன்கள் அல்லது ப்ஸுடோ ஜீன்கள் எ.கா ஆக கூறலாம்.சோம்பேறி என்னும் சொல் நகைச்சுவைக்காக் மட்டுமே கூறிய விடயம்.

  //5. அடுத்து, intron என்பது ஜீனா அல்லது ஜீனின் ஒரு பகுதியா?//
  ஜீனின் ஒரு பகுதி..

  An intron is any nucleotide sequence within a gene that is removed by RNA splicing to generate the final mature RNA product of a gene.[1][2]The term intron refers to both the DNA sequence within a gene, and the corresponding sequence in RNA transcripts.[3] Sequences that are joined together in the final mature RNA after RNA splicing are exons. Introns are found in the genes of most organisms and many viruses, and can be located in a wide range of genes, including those that generate proteins, ribosomal RNA (rRNA), and transfer RNA (tRNA). When proteins are generated from intron-containing genes, RNA splicing takes place as part of the RNA processing pathway that followstranscription and precedes translation.

  இது ப்ரோட்டின் உருவாக்கும் ஜீனிலும் காணப்படலாம் என கூறு வது போல் என்ற ப்ரோட்டின் உருவாக்கும் SLC7A2 பய‌னுள்ள ஜீனிலும் காணப்படுகிற‌து.

  http://en.wikipedia.org/wiki/SLC7A2

  Low affinity cationic amino acid transporter 2 is a protein that in humans is encoded by the SLC7A2 gene.[1][2]
  உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்துவிட்டேன்.

  XXXXXXXXXXXXX

  //ஆம். SLC7A2-ர்குள்ளே தான் பிரச்சனை இருந்தது. அதாவது இன்ட்றான் மாற்றம் //they found it lay within gene SLC7A2////
  1.குப்பை ஜீன் என்று SLC7A2 ஐ குறிப்பிடுவது தவறு

  SLC=solute carrier family
  http://www.anvita.info/wiki/Solute_Carrier_Family
  low affinity cationic amino acid transporter 2; CAT-2; CAT2; solute carrier family 7 member 2 (SLC7A2, ATRC2) produces transmembrane 14 protein
  http://www.anvita.info/wiki/Cationic_Amino_Acid_Transporter_2

  அது ப்ரோட்டின் தயாரிக்கும் ஒரு ஜீன்.அதில் ஏற்படும் மாற்றம் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவது ஆச்சர்யம் ஒன்றும் இல்லை.

  2.அந்த ஜீனின் ஒரு பகுதி இன்ட்ரான் மட்டும் குப்பை என குறிப்பிட்டால் ஏன் அதில் என்ன ஸ்பெஷல்?

  ஏனென்றால் இன்ட்ரானுக்கு ஒரு வரலாறு உண்டு!!!!!!!!

  .இந்த இன்ட்ரொன் என்பது SLC7A2 ஜீனில் எப்ப்டி வந்தது?

  First let us come to some conclusion in the above questions.Then proceed.

  ReplyDelete
 15. சகோ.சார்வாக,

  அருமையான கருத்தாக்கம்.படிக்கும் போதே கண்ணைக்கட்டுது :-))

  மேலும் இந்தளவுக்கு எல்லாம் ரொம்ப நேர்த்தியா,தொழில்நுட்பத்தோட கல கலப்புகாரங்களுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டாம்,தலை கீழ நின்றாலும் அவர்களால் புரிந்துக்கொள்ள முடியாது. கொஞ்சம் சிம்பிள்ளா பாட்டி வடை சுட்ட கதைய போல சொல்லனும் அவர்களுக்கு :-))

  அவங்க கொள்கை என்னவெனில் புரியலைனா அது தப்பு சொல்லிட்டு ஓடிருவாங்க :-))

  திடீர் மாற்றம் விளக்க எதுக்கு தீவு மூளை நோய்னு போறாங்க ,கேன்சர், ஹீமோபிலியானு உதாரணம் இல்லையா? காபி அடிக்கிறது ஒரு வித்தியாசம் காட்டுறாங்களாம் :-))

  பரிணாமம்,திடீர் மாற்றம் எல்லாம் இயற்கை தேர்வின் அம்சங்கள்,நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வலுவாக உயிரினம் வாழவும் செய்யும், நோய் உண்டாக்கி வாழ்தலை குறைக்கவும் செய்யும்.

  ஒரு மாணவன் நல்ல பாடப்புத்தகத்தை நல்லாப்படிச்சு தேர்வு எழுதினாலும் 100 வாங்குவது அனைவருக்கும் சாத்தியமில்லை, சிலர் 90 வாங்குவார்கள் அப்போ 10 பிழை இருக்கு ஆனாலும் 90 மதிப்பெண் வாங்கியவன் பாஸ் தான் ,100 வாங்கியவனும் பாஸ், அதே சமயம் 34 வாங்கியன் பெயில் ஏன் எனில் அதிக பிழை,அதே போல தான் திடீர் மாற்ற பிழைகளிலும் நோய் வரும், வராமலும் போகும்.

  ஒரு மாணவன் பெயில் ஆகிவிட்டால் தேர்வு தப்பு தேர்வு இருந்தா எல்லாம் பெயில் ஆவாங்கன்னு சொல்லிடுவார் போல :-))

  கடவுள் தேவை இல்லாமல் படைக்க மாட்டார் எனில் கொசு,மூட்டைப்பூச்சி எல்லாம் ஏன் படைத்தார்,அது ஏன் ரத்தம் குடிக்குது, கடவுள் படைப்பு தானே ரத்தம் குடிக்கட்டும்னு இந்த மக்கள் கொசு,மூட்டைப்பூச்சியை எல்லாம் விட்டுவிடுவார்களா?

  கொசு ,மூட்டை பூச்சியை எல்லாம் சாவடிக்கும் போதும் அல்லாஹி அக்பர் சொல்லி ஹலால் செய்வார்களா :-))

  ReplyDelete
 16. சகோதரர் சார்வாகன்,

  சலாம்,

  1. //குப்பை கஜீன்கள் அதிகம் பரிணாம எதிர்ப்பளர்களால் பயன் படுத்தப்படுகிரது.ஜோனத்தான் எழுதிய மைத் ஆஃப் ஜன்க் டி என் ஏ என்னும் புத்தகம் தான் இந்த குப்பை ஜீன்களும் பணி செய்யும் என்ற விவாதத்தை பிரபலப்படுத்தியது.வேண்டுமானால் Junk DNA என்று google ல் தேடிப்பாருங்கள்.யாருடைய விள்க்கம் வரும் என்று! பரிணம் எதிர்ப்பாளர்களின் விள்க்கமே வருகிறது. சரியான் பெயர் non coding gene எனினும் இது முக்கிய விவாதம் அல்ல!.//

  இதற்கு எளிமையாக Nature தளம் பதில் அளிக்கின்றது. // Maize geneticist Barbara McClintock discovered TEs in the 1940s, and for decades thereafter, most scientists dismissed transposons as useless or "junk" DNA// - இப்படி. ஆக, குப்பை மரபணுக்கள் என்ற பதம் ஆய்வாளர்களால் உருவாக்கப்பட்டதே. Any take on this? ஜொனாதன் போன்றவர்கள் இதனை எதிர்க்கொண்டிருப்பார்கள் என்று நினைக்கின்றேன். அதற்காக அவர் புத்தகத்திற்கு அப்படி பெயர் வைத்திருக்கலாம். இது வாதத்திற்கு முக்கியம் இல்லை என்றாலும், ஒரு பொய்யை போகிற போக்கில் வழக்கம் போல விட்டு அடித்து விட்டு போக வேண்டாம் என்று தான் சொல்கின்றேன்.

  2. //இல்லை.இப்பதிவில் எது குப்பை ஜீனாக குறிப்பிடப்படுகிறது என்பதும்,அம்மூளை சார்ந்த நோய்க்கு காரணம் என்ன என்பதுமே என் வாதம் //

  அவ்ளோதான் சகோதரர். மேட்டர் பினிஷ். நீங்கள் கூறும் கருத்துக்கள் பதிவின் மைய கருத்தை மாற்ற போவதில்லை. நீங்கள் சொல்வது சரியென்றால் மாற்றிக்கொள்வதிலும் எனக்கு மாற்றுகருத்து இல்லை. (தற்போது இன்னும் தெளிவாக இன்ட்ட்றான் என்று போட்டது போல)

  அதே நேரம், //ஆகவே அந்தமூன்று குப்பை ஜீன்கள்[intron+line jumping gene+sine element gene] சென்று பயன்படும் ஜீன் ஆகிய SLC7A2 ல் சேர்ந்த போது அதில் ஒரு சிறு மாற்றம்[mutation] ஏற்பட்டதுதான் நோய்க்கு காரணம். இன்னும் தெளிவாக் கூற வேண்டும் எனில் குப்பை ஜீனில் ஏற்பட்ட சிறுமாற்றம்[mutation in retrotransbosan] அது சேர்ந்த ஜீனையும் பாதித்தது.//

  - இப்படியாக நீங்கள் உளறிக்கொட்டியதை அம்பலப்படுத்தவே இன்ட்ட்றான் என்பது ஜீனா அல்லது ஜீனின் ஒரு பகுதியா என்று கேட்டேன். ஜீனில் ஒரு பகுதி என்று இன்ட்ட்ரானை ஒப்புக்கொள்ளும் நீங்கள், அதனை ஏன் மூன்று குப்பை ஜீன்களில் ஒன்றாக சேர்த்தீர்கள்?

  3. //.இந்த இன்ட்ரொன் என்பது SLC7A2 ஜீனில் எப்ப்டி வந்தது?//

  சொல்லி முடியுங்கள். பின்னர் ஆதாரங்களோடு நான் உங்கள் அறியாமையை தெளிவுப்படுத்த முயற்சிக்கின்றேன்.
  XXXXXXXXXXX
  சகோதரர் சார்வாகன்,

  அப்படியே இதற்கும் பதில் சொல்லிவிடுங்கள்..

  4. //ஆகவே அந்தமூன்று குப்பை ஜீன்கள்[intron+line jumping gene+sine element gene] சென்று பயன்படும் ஜீன் ஆகிய SLC7A2 ல் சேர்ந்த போது அதில் ஒரு சிறு மாற்றம்[mutation] ஏற்பட்டதுதான் நோய்க்கு காரணம்.//

  - இப்படி படு சூப்பராக (?) விளக்கம் கொடுத்துருக்கீங்க்லே, intron+line jumping gene+sine element gene இந்த மூன்று குப்பை ஜீன்களும் சென்று SLC7A2-வில் சிறு மாற்றம் ஏற்படுத்துனதா சொன்னீங்களே, அந்த சிறு மாற்றம் என்ன?, SLC7A2-வில் எங்கே ஏற்பட்டது?

  ReplyDelete
 17. வண்க்கம் சகோ

  1.நான் பொய் சொல்கிறேனா, junk DNA என்பது உண்மையில் என்ன அச்சொல் யாரால் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதையும் நிச்சயம் பிறகு விவாதிப்போம்.விவாதத்தை நீங்கள் குறிப்பிட்ட சுட்டிகளின் அப்ஸ்ராக்ட் சார்ந்தே விவாதிக்க விரும்புகிறேன். விவாதிக்க விருப்பம் இல்லையெனில் சொல்லி விடலாம்.

  2.நான் சொல்வது என்ன ? SLV7A2 ஒரு பயன் படும் ஜீன்,மூளையின் வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது.இது உங்களீன் முதல் சுட்டியின் வரியில் உள்ளது.ஆனால் வழக்கம் போல் வெட்டி ஒட்டி விட்டிர்கள்.இத்னை மொழி பெயர்ட்து பாருங்கள்.

  //.Comparing the two allowed the team to track down which differences in their genes might be accounting for the presence of the disease.. Much to their surprise, they found it lay within gene SLC7A2, which is known to be used by the brain during its development stage.//

  இது ப்ரோட்டின் தயாரிப்பதையும் சுடி இருந்தேன் .அது பற்றி எதுவும் கூறவில்லை.ஆகவே ஒரு குப்பை ஜீன் அல்ல!!!!!!.

  3. இந்த இன்ட்ரான் என்பது நோய் பாதித்தவர்களின் SLV7A2 ஜீனில் ஒரு பகுதியாக் இருப்பதும் உண்மைதான். அந்த இன்ட்ரான் எங்கே இருக்கிறது?
  //But what was most remarkable was the fact thatit was a single letter change, from an A to a G, found inside an intron, which was in turn embedded in a LINE jumping gene, which was itself inside of a dead jumping gene called aSINE element, all three of which were up to now, considered junk genes. The researchers found that if a child got the G marker from just one parent, it was safe. One from each however, meant developing Ravine encephalopathy//

  அதில் இன்ட்ரான்[intron] என்பது லைன் ஜம்பிங் ஜீனுக்குள் உள்ளது,இரண்டும் சைன் ஜீன்[sine element gene] என்பதற்குள் உள்ளது.
  இந்த மூன்றடுக்குதான் குப்பை ஜீன்கள்.


  4. இந்த மூன்றடுக்கு ஒரு ட்ரான்ஸ்போசான் என்பது இரண்டாம் கட்டுரையில் தலைப்பில் புரிந்து விடும்.
  Under three layers of junk, the secret to a fatal brain disease

  three layers=intron+line+sine

  5. உங்களின் இரண்டாம் சுட்டியில் உள்ள கட்டுரையும் ஜீனின் ஏற்பட்ட முயுட்டேஷன் நோய்ய்க்கு காரணம் என கூறுகிறது.

  /Their search revealed a single genetic change that was found in everyone with the disease, and no one else. It lay within a gene SLC7A2, which is deployed in the developing brain. In the affected babies, a single DNA ‘letter’ within this gene had changed from an A into a G. This mutation – the equivalent of a lone typo in a book – seemed to be responsible for the debilitating symptoms. If people inherited one copy of the G version, they were fine. No disease. If they inherited the double whammy, one from each parent, they developed Ravine encephalopathy./

  ஒரு பயன் படும் ஜீனில் ஏற்படும் முயுட்டேஷன் தான் பெரும்பாலான் மரபியல் நோய்களுக்கு காரணம்.இதை ஏன் ஸ்பெசல் ஆக் கூறுகிறார்கள்? காரண்ம இங்கே அதே கட்டுரையில் இருந்து
  // There’s a similar story behind many genetic diseases, but this one had a twist: the mutation was nestled within three layers of junk. Cartault found that it lay inside a jumping gene called a LINE element. These bits of DNA can copy themselves and paste the duplicates elsewhere in the genome. They’re so good at multiplying that they make up around 17 per cent of our genome. This particular LINE element was stranded. It had degenerated to the point where it could no longer jump.
  But that wasn’t all. The LINE element was embedded within another stranded jumping gene called aSINE element. These are similar in character but shorter. They make up 11 per cent of our genome.//
  மெலே கூறிய விடயங்களுக்கு மொழி பெயர்ப்பு வேண்டுமெனில் தருகிறேன்.

  ReplyDelete
 18. 6. ஜம்ப்பிங் ஜீன் என்றால் என்ன? லைன்,சைன் ஜீன்கள் ஜம்ப்பிங் ஜீன்களா?

  Kindly see this link

  http://waynesword.palomar.edu/transpos.htm

  7. ட்ரன்ஸ்போசான்க்ள் குறித்தும் உங்கள் கட்டுரையில் எழுதி இருப்பது ஏன்?
  ஜம்ப்பிங் ஜீன்கள் ஒரு வகை ரெட்ரோ ட்ரான்ஸ்போசான்கள் என்ப்தால்தான் என்பது என் கருத்து.

  அப்புறம் உங்க ID கொள்கை சகோக்களும் இது குறித்து விவாதித்து வருகிறார்கள்.அவர்கள் லைன்,சைன் வகை ட்ரான்ஸ்போசான்கள்தான் JUNK DNA என கூறி விவாதித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள்.

  http://www.uncommondescent.com/intelligent-design/junk-dna-strikes-again/

  குறைந்த சரியான விமர்சன்ம் செயதால் மறுப்பு தெரிவிக்க தயாராகவே இருக்கிறோம்.விமர்சனமே தெளிவில்லாமல் இருந்தால் என்ன செய்வது.[இன்ட்ரான் என குறிப்பிட்டதற்கு நன்றிகள்]..

  இவற்றுக்கு பதில் விருப்பம் இருந்தால் அளிக்க்லாம் அல்லது உங்களின் கருத்துகளை சுட்டியில் கட்டுரைகளின் முழு வரிகளோடு இட்டால் நல்லது.
  நன்றி!!!!!!!

  ReplyDelete
 19. வணக்கம் சகோ வவ்வால்,
  நமக்குத் தெரியாதா அவர்களுக்கு என்ன தெரியும் தெரியாது என்று.நாம் அவர்களுக்கு புரியவைப்பது அறிவியல் குறித்து எழுதும் போது நன்கு அறிந்து,தெளிந்து சான்றுகளோடு மட்டுமே எழுத வேண்டும்.வெட்டி ஒட்டி நினைத்த பொருள் கொண்டு வரக் கூடாது!.
  அவர் மறந்த இன்ட்ரானையும் கட்டுரையில் குறிப்பிட வைத்ததே மிகப் பெரிய விடயம்!!!!!!.இன்னும் நிறைய மாற்றுவோம்

  பாருங்க சகோ ஒரு பயன்பாடுள்ள ஜீனின்[here slv7a2] ஏற்படும் முயுட்டேஷன் மரபியல் ரீதியான நோய் ஏற்படுத்துவது சாதாரணமான் விடயம்.

  இதில் அந்த முயுட்டேஷன் ஒரு ஜாம்பிங் ஜீன் எனப்படும் ட்ரான்ஸ்போசான் என்ப்படும் ஒட்டுண்னி[கட்சி விட்டு கட்சி தாவும் அரசியல்வியாதி ]மாதிரி ஜீன்களில்[intron+line+sine] வந்து அது பயன்படும் ஜீனில் ஒட்டி அதையும் பாதித்ததுதான் முக்கிய குறிப்பிடும் விடயம்.

  இணையம் முழுதும் பரிணாம் எதிர்ப்பாளர்கள் அந்த [குப்பை] ஜீன் வந்து பயன்பாடுள்ள ஜீனை கெடுக்கும் என்றால் அதுவும் பயன்படும் என்று கூப்பாடு போடுகிறார்கள்.இங்கே பெரிய சோக காமெடி என்றால் எது குப்பை ஜீன் என்றே புரியாமல் ஒரு பதிவு

  அப்புறம் இந்த முயுட்டேஷன் பெற்றோர் இருவருக்கும் இருந்தால் மட்டுமே பாதிக்கும்,ஆகவே உறவுகளில் திருமணம் செய்வதை கடவுள்(கள்) அனுமதித்து இருந்தாலும் தவிர்க்க வேண்டுகிறோம்.

  இதை பற்றி கல்(கை)கல்ப்பு சகோ மூச்சு காட்டவில்லையே!!!
  நன்றி.

  ReplyDelete
 20. நண்பர் சார்வாகன்

  ஜீன் என்றால் என்னவென்று புரியாமல் ஒரு அற்புதமான பரிணாம ஆதரவு பதிவு போட்டதற்கு நன்றி.

  //இந்த குப்பை ஜீன்கள் என்பது புரதம்(ப்ரோட்டின்) உருவாக்கும் பணி செய்யாத ,அதன் பணி இன்னதென்று அறியப்டாத ஜீன்கள் என்றே விக்கிபிடியா கூறுகிறது//

  குப்பை ஜீன்களா ?!!!

  அப்படி விக்கிபிடியா எங்கே கூறுகிறது ?!!! நல்ல காமடி!

  ஜீன் என்றாலே புரதம் உருவாக்கும் பணி செய்பவை தான். பணி இன்னதென்று அறியப்பட்டால்தான் அவை ஜீன்கள்.

  A gene is a molecular unit of heredity of a living organism. It is a name given to some stretches of DNA and RNA that code for a polypeptide or for an RNA chain that has a function in the organism

  http://en.wikipedia.org/wiki/Gene

  நண்பர் குப்பை டி என் ஏ வையும் குப்பை ஜீனையும் நன்றாக குழப்பியிருக்கிறார்.

  ஒரு உயிரினத்தின் முழு மரபணு தொகுப்பையும் ஜீனோம் என்கிறோம். இந்த ஜீனோம் டி என் ஏ வால் ஆனவை. இந்த டி என் ஏ வின் எந்தெந்த பகுதிகளுக்கு என்ன பணி என்று அறியப்பட்டுள்ளதோ அவற்றை ஜீன் என்று கூறுகிறோம். இந்த டி என் ஏ எந்தெந்த பகுதிக்கு என்ன பணி செய்கிறது என்று அறியப்படவில்லையோ, அல்லது எந்த பணியும் இல்லை என்று கருதப்படுகிறதோ அவற்றை குப்பை டி என் ஏ என்று அழைக்கப்படுகிறது (junk DNA/ non coding DNA). ஆகவே குப்பை ஜீன்கள் என்று எதுவும் கிடையாது. குப்பை ஜீன்கள் என்ற பதம் சூடான ஐஸ்கிரீம் என்பதற்கு ஒப்பானது !!!

  ReplyDelete
 21. அடுத்து விஷயத்திற்கு வருவோம்.

  //அதில் இன்ட்ரான்[intron] என்பது லைன் ஜம்பிங் ஜீனுக்குள் உள்ளது,இரண்டும் சைன் ஜீன்[sine element gene] என்பத்ற்குள் உள்ளது.இந்த சைன் ஜீன் ஒருவகை ட்ரான்ஸ்போசான்[transposan] என்பதைக் கூறுகிறது.இவைதான் குப்பை ஜீன்களாக் கருதப்பட்டவையே தவிர SLC7A2 அல்ல!!!!!!!!

  சரி ட்ரான்ஸ்போசான் என்பது செல்லின் உள்ள ஒரு அமிலத் தொகுப்பு வரிசை இது ஜீனோமின் பகுதிகளான் எந்த ஜீனோமிலும் சென்று இணைய முடியும். ஆகவே அந்த மூன்று குப்பை ஜீன்கள்[intron+line jumping gene+sine element gene] சென்று பயன்படும் ஜீன் ஆகிய SLC7A2 ல் சேர்ந்த போது அதில் ஒரு சிறு மாற்றம்[mutation] ஏற்பட்டதுதான் நோய்க்கு காரணம்.

  இன்னும் தெளிவாக் கூற வேண்டும் எனில் குப்பை ஜீனில் ஏற்பட்ட சிறுமாற்றம்[mutation in retrotransbosan] அது சேர்ந்த ஜீனையும் பாதித்தது.ஒருவேளை குப்பை ஜீன்கள் ட்ரான்ஸ்போசான்களாக் இல்லாமல் இருந்தால் அவை ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுத்தி இருக்குமா என்பது சந்தேகமே!.//

  முழுக்க முழுக்க தவறான புரிதல். இங்கு 3 குப்பை ஜீன்கள் என்று எதுவும் கிடையாது.

  முதலில் intron என்றால் என்னவென்று பார்ப்போம். ஒரு ஜீனை extron, intron என்று 2 பகுதிகளாக பிரிக்கலாம். அதில் intron ஜீனின் பணியான புரதம் உருவாக்குவதற்கு முன்னரே , ஜீனிலிருந்து நீக்கப்படுகிறது. எனவெ மீதமுள்ள extron மட்டுமே புரதம் உருவாக்க பயன்படுகிறது. எனவே இந்த intron குப்பை டி என் ஏ என்று கூறப்படுகிறது. ஒரு உதாரணத்திற்காக இந்த intron ஐ குப்பை கிடங்கு என்று வைத்துக்கொள்வோம்.

  நமது SLC7A2 ஜீனுக்கு வருவோம். இந்த SLC7A2 ஜீன் உருவாக்கும் புரதம் குழந்தைகளின் மூளை வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது. வழக்கம்போல் இந்த SLC7A2 ஜீனிலும் intron (குப்பை கிடங்கு) பகுதியும் உள்ளது. இந்த intron ல் 2 விதமான குப்பை டி என் ஏ இருக்கின்றன். இவை ஒரு இடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு சென்று தன்னுடைய பிரதி எடுக்கும் நடமாடும் குப்பைகள் (retrotransposons). ஆனால் தற்பொழுது இந்த நடமாடும் தன்மையை இழந்து விட்ட LINE, SINE என்ற 2 குப்பைகள். இந்த LINE குப்பை , SINE க்கு உள்ளே இருக்கிறது. குப்பை லாரிக்குள்ளே குப்பை வண்டி இருக்கிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம். இந்த குப்பை லாரி குப்பை கிடங்கிலே (intron) இருக்கிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம்.

  இந்த குப்பை வண்டி , குப்பை லாரி , குப்பை கிடங்கு ஒவ்வொரு நார்மலான SLC7A2 ஜீனிலும் உள்ளது. சார்வாகன் கூறுவதுபோல் இந்த குப்பை வந்து SLC7A2 ஜீனுடன் ஒட்டிக்கொண்டதால் நோய் உருவாகவில்லை. ஒவ்வொரு நார்மலான SLC7A2 ஜீனுடன் இந்த குப்பை ஒட்டிக்கொன்டிருக்கிறது.
  வழக்கமாக இந்த பகுதி (குப்பை கிடங்கு) ஜீனின் பணியான புரதம் உருவாவதற்கு முன்னரே, ஜீனிலிருந்து வெட்டெறியப்படுகிறது. எனவே இந்த பகுதியில் ஏற்படும் mutation எந்த நோயையும் ஏற்படுத்த கூடாது.
  பிறகு நோய் எவ்வாறு ஏற்படுகிறது ?

  ஆச்சரியம்!!!

  இந்த LINE (குப்பை வண்டி) பகுதியில் ஏற்படும் ஒரு mutation ஆல் ( A என்ற எழுத்து Gயாக மாறுவதால்)இந்த நோய் ஏற்படுகிறது என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்த LINE டி என் ஏ பகுதிக்கு சில முக்கியமான பணிகள் (புரதம் உருவாக்குவதை தவிர) இருக்கலாம் என்று ஆய்வாளர்கள் முடிவுக்கு வந்துள்ள்னர்.

  இதுதான் இந்த ஆய்வுக்கட்டுரையின் சாராம்சம்.

  ReplyDelete
 22. //ரெயுனிஒன் தீவின் வினோதமான நோய்க்கு intron, LINE jumping & SINE element போன்ற குப்பை ஜீன்கள் SLC7A2 ஜீனில் ஏற்படுத்திய மாற்றம்தான்[mutation]. காரணம்//

  மீண்டும் தவறு.

  குப்பை ஜீன்கள் என்று எதுவும் கிடையாது.

  ரெயுனிஒன் தீவின் வினோதமான நோய்க்கு LINE பகுதியில் (குப்பை டி என் ஏ வாக கருதப்பட்ட) ஏற்பட்ட ஒரு mutation தான் காரணம். இந்த LINE பகுதி SINE பகுதிக்குள் உள்ளது. இந்த SINE பகுதி intron பகுதிக்குள் உள்ளது. இந்த intron பகுதி SLC7A2 ஜீனுக்குள் உள்ளது.

  இறுதியாக இந்த நோய்க்கு காரணமான mutation SLC7A2 ஜீனின் புரதம் உருவாக்கும் பகுதியான extron பகுதியில் நிகழவில்லை. குப்பை டி என் ஏ என்று கருதப்படும் intron பகுதியில்தான் நடந்துள்ளது.

  தவறான புரிதலுக்கு அந்த 2 சுட்டியில் உள்ள முரண்பாடான தகவலும் காரணமாக இருக்கலாம்.

  //அக்கட்டுரையில் இன்ட்ரான் அதுக்கு மேலே லைன் அதுக்கு மேலே சைன் என்றார்கள்.இக்கட்டுரையில் கொஞ்சம் மாற்றமாக லைன் அதுக்கு மேலே சைன் அதுக்குமேலே இன்ட்ரான் என்கிறார்கள்.//

  ஆய்வுக்கட்டுரையின் தலைப்பு," Mutation in a primate-conserved retrotransposon reveals a noncoding RNA as a mediator of infantile encephalopathy". அதாவது retrotransposon எனப்படும் LINE பகுதியில்தான் mutation ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறுகிறது. intron என்பது retrotransposon கிடையாது. எனவே "லைன் அதுக்கு மேலே சைன் அதுக்குமேலே இன்ட்ரான்" என்பதுதான் சரி.

  இறுதியாக குப்பை டி என் ஏ வாக கருதப்பட்ட retrotransposonகளுக்கு முக்கியமான பணி இருக்கிறது ( noncoding RNA உருவாக்குவத‌ன் மூலம்)என்பது இந்த ஆய்வின் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

  பரிணாம ஆதரவாளர்களுக்கு அடிப்படை genetics அறிவு கிடையாது என்றும் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது !!!

  குப்பை ஜீன்களை கண்டுபிடித்த சார்வாகனுக்கும் அவருடைய ஆதரவாளர்களுக்கும் எப்போது நோபல் பரிசு வழங்கப்படும் ?!!!

  ReplyDelete
 23. //நண்பர்கள் அக்கட்டுரையில் கூறப்படுவது போல்SLC7A2 ஜீன் பயன்படாத ஜீன் அல்ல அதில் ஒரு மூன்றடுக்கு குப்பை ஜீன் வந்ததினால் ஏற்பட்ட சிறுமாற்றம்[mutation] தான் நொய்க்கு காரணம் என அறிந்தால் போதும்!!!!!!!!!//

  பயன்படாத ஜீன் என்று எதுவும் கிடையாது, பயன்பட்டால் தான் அது ஜீன்.
  நார்மல் SLC7A2 ஜீனில் ஒரு மூன்றடுக்கு குப்பை பகுதி உள்ளது. இந்த குப்பை பகுதியில் ஏற்பட்ட mutation தான் இந்த நோய்க்கு காரணம். SLC7A2 ஜீனின் பயன்படும் பகுதியில் எந்த mutation ம் நிகழவில்லை என்பதுதான் ஆச்சரியமான விஷ்யம்.

  ReplyDelete
 24. கார்பன் காப்பி பதிவரின் தளத்தில் சுமார் ஆறு மாதங்களுக்கு முன்னால் அவரிடம் இஸ்லாமை விட்டு வழிதவறி விழுந்துவிடாதீர்கள் என்று வேண்டுகோள் வைத்தேன்.

  பொதுவாக ”அல்லாஹ் நாடினால்” பதிலளிப்பார். இன்னமும் அல்லாஹ் நாடவில்லை போலிருக்கிறது.

  http://carbonfriend.blogspot.com/2011/06/blog-post.html


  இப்னு ஷாகிர் said...
  அன்புள்ள கார்பன் கூட்டாளி,

  குரோமசோம்களை நம்புவதா அல்லது இஸ்லாமை நம்புவதா என்று முடிவு செய்யுங்கள்.

  இந்த நாத்திகர்கள் குழந்தை உருவான பொழுதே ஆண் பெண் என்று நிச்சயம் செய்யப்பட்டுவிடுகிறது என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களோ 42 ஆம் நாளில் வானவர்கள் அல்லாஹ்வை கேட்டு அதன் பின்னரே ஆணா பெண்ணா என்று முடிவு செய்கிறார்கள் என்று கூறுகிறார்.

  உங்கள் தாயின் கருவறையில் நாற்பத்தி இரண்டு நாட்கள் கடந்த பின், இறைவன் ஒரு வானவரை அனுப்பி வைத்து, அவர் (அக் கருவின்) செவி மற்றும் பார்வைப் புலன்களையும், தோல், சதை மற்றும் எலும்புகளையும் ஒருங்கமைக்கின்றார். பின்பு இறைவனிடம் அவர் இது ஆணா அல்லது பெண்ணா? என வினவ, இறைவன் தான் விரும்பியதைப் படைக்கின்றான். (முஸ்லிம். எண்.2645).

  நாத்திகர்களுக்கு பதிலளிக்கிறேன் என்று வழிதவறி விழுந்துவிடாதீர்கள்.

  ReplyDelete
 25. வாங்க நண்பர் சாதிக்

  ஆஸிக் வருவார் என எதிர்பார்த்தேன்.இரண்டும் ஒன்றுதான்.

  1.ஆஸிக் கூறியது த்வறு என்பதும் SLV7A2 ப்ரோட்டின் த்யாரிக்கும் பயன்பாட்டில் உள்ள ஜீன் என்று ஒரு வழியாய் ஒத்துக் கொண்டதற்கு நன்றி.

  http://www.informatics.jax.org/searches/accession_report.cgi?id=MGI:99828

  2.முதலில் இன்ட்ரானில் ஏற்பட சிறுமாற்றம்[mutation] ,இது லைனின் உள்ளது,லைன் சைனில் உள்ளது ,இந்த மூன்றடுக்கு SLV7A2 ஜீனின் ஒரு பகுதி என்றுதானே கூறிவருகிறோம். அதுவும் தாய் தந்தை இருவருக்கும் இந்த முயுட்டேஷன் இருந்தால் மட்டுமே நோய் வருகிறது என்பதும் முக்கிய விடயம்.

  3.//குப்பை ஜீன்கள் என்று எதுவும் கிடையாது.//

  இதை ஆஸிக் சொல்லாமல் ஒரு ப்ரோட்டின் த்யாரிக்கும் SLV7A2 ஜீனை குப்பை ஜீன் ஆக கருதப் பட்டது என கூறியது கோமாளித்தனமா இல்லையா?

  சொல்லுங்கள் ஆம்/இல்லை

  இது இப்போது விவாதம் அல்ல .இதில் நான் மாறுபடுகிறேன் என்றாலும் இத்னை ஆஸிக் பதிவின் மீது விவாதத்தின் பிறகு விவாதிப்போம்.. ஜன்க் டி என் ஏ பற்றி அடுத்த‌ பதிவு வருகிறது அதில் விவாதிப்போம்!!!!!!!
  XXXXXXXXXXXXX
  4.//ஆய்வுக்கட்டுரையின் தலைப்பு," Mutation in a primate-conserved retrotransposon reveals a noncoding RNA as a mediator of infantile encephalopathy". அதாவது retrotransposon எனப்படும் LINE பகுதியில்தான் mutation ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறுகிறது. intron என்பது retrotransposon கிடையாது. எனவே "லைன் அதுக்கு மேலே சைன் அதுக்குமேலே இன்ட்ரான்" என்பதுதான் சரி.//
  இதைத்தானே நாமும் கூறியுள்ளோம்

  இன்னும் தெளிவாக் கூற வேண்டும் எனில் குப்பை ஜீனில் ஏற்பட்ட சிறுமாற்றம்[mutation in retrotransbosan] அது சேர்ந்த ஜீனையும் பாதித்தது.ஒருவேளை குப்பை ஜீன்கள் ட்ரான்ஸ்போசான்களாக் இல்லாமல் இருந்தால் அவை ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுத்தி இருக்குமா என்பது சந்தேகமே!.

  5.//இறுதியாக குப்பை டி என் ஏ வாக கருதப்பட்ட retrotransposonகளுக்கு முக்கியமான பணி இருக்கிறது ( noncoding RNA உருவாக்குவத‌ன் மூலம்)என்பது இந்த ஆய்வின் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.//


  ரெட்ரோ பொசான்கள் பயன்பாடுள்ள ஜீனில் இணைந்ததால் மட்டுமே என மட்டுமே ஆய்வுக் கட்டுரையில் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது.மற்றும் இன்ட்ரான் பகுதியில் இல்லாமல் எக்சான் பகுதியில் முயுட்டேஷன் ஏற்பட்டாலும் பாதிப்பு ஏற்படும் என்பதும் அறிய வேண்டுகிறேன்.


  6.//பரிணாம ஆதரவாளர்களுக்கு அடிப்படை genetics அறிவு கிடையாது என்றும் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது !!!//

  நான் சொன்னதை மட்டுமே திருப்பி சொல்லி இருக்கிறீர்கள். குப்பை ஜீன்களக் கருதப்பட்ட என்று ஆய்வுக்கட்டுரையில் கூறப்பட்ட விடயத்தை மட்டும் ஒத்துக் கொள்கிறேன்.. இருப்பினும் ஒரு இன்ட்ரானுக்கு பொருந்தும் விடயத்தை அனைத்து ட்ரான்ஸ்போசன்களுக்கும் விரிவுபடுத்துவது குறைந்தபட்சம் இப்போது சரியல்ல.மற்ற‌வையும் நிரூபிக்கப்படட்டும். இதுவும் கூட பயன்பாடுள்ல ஜீனில் ஒரு பகுதியாக‌ இருந்ததால் மட்டுமே!

  இருப்பினும் இவ்வளவு அறிவுள்ள நீங்கள் பதிவு எழுதாமல் கோமாளித்தனமாக் பதிவு எழுதுபவர்களுக்கு ஆதரவாக வாதிடுவது மிகுந்த நகைச்சுவை.நீங்கள் ஜெனெட்டிக்ஸ் கற்றுக் கொடுத்தால் கற்க தயாராக்வே உள்ளோம்.


  7.//குப்பை ஜீன்களை கண்டுபிடித்த சார்வாகனுக்கும் அவருடைய ஆதரவாளர்களுக்கும் எப்போது நோபல் பரிசு வழங்கப்படும் ?!!!//

  கடைசிவரை ஆஸிக்கின் பதிவு பற்றி எதுவுமே கூறாதது, அனைவருக்கும் உங்கள் நோக்கம் குறித்து விள்க்கி விட்டது.எனினும் ஆஸிக் சரியாக் எழுதி இருக்கிறார் என்று கூட சொல்ல இயலாத அளவிற்கு அந்த பதிவின் இலட்சனம் இருக்கிறது. மிக்க நன்றி

  கோமாளி பதிவுகளுக்கு த்மிழ்மண மகுடம் சூட்டப்படும் போது,எங்களுக்கு நோபல் பரிசு கிடைப்பதில் தவறில்லை!!!!!!!!!!
  குப்பை ஜீன்கள் உண்டா ? இல்லையா அடுத்த பதிவு வெளியிடுவோம்!!!!!!!!

  மற(று)க்காமல் வரவும்!!!!!!!!!
  நன்றி

  ReplyDelete
 26. // பயன்படாத ஜீன் என்று எதுவும் கிடையாது, பயன்பட்டால் தான் அது ஜீன்.
  நார்மல் SLC7A2 ஜீனில் ஒரு மூன்றடுக்கு குப்பை பகுதி உள்ளது. இந்த குப்பை பகுதியில் ஏற்பட்ட mutation தான் இந்த நோய்க்கு காரணம். SLC7A2 ஜீனின் பயன்படும் பகுதியில் எந்த mutation ம் நிகழவில்லை என்பதுதான் ஆச்சரியமான விஷ்யம்.//
  அய்யா அதி புத்திசாலி
  இச்சுட்டியில் அந்த ஜீனின் எக்சான் பகுதியில் நிகழ்ந்த முயுட்டேஷன்களை ஆவண்ப் படுத்தி இருக்கிறார்கள் .பாருங்கள்.எது ஆச்சர்யம் என்பதும் சிக்க்லா!!!!!!!!

  http://www.sanger.ac.uk/perl/genetics/CGP/cosmic?action=gene&ln=SLC7A2

  ReplyDelete
 27. //"லைன் அதுக்கு மேலே சைன் அதுக்குமேலே இன்ட்ரான்" என்பதுதான் சரி.//
  அதுதான் இரு சுட்டிகளிலும் வித்தியாசமாக் இருப்பதையும் நம் கூறினோமே!.ஆனால் அடிப்படை கட்டுரை இது குறித்து சுசுருக்கத்தில் எதுவும் கூறவில்லை. இந்த மூன்றடுக்கு ஒரு ட்ரான்ச்போசான் இது பயன்பாடுள்ள ஜீனில் இணைந்ததால் மட்டுமே நோய் ஏற்பட்டது.
  //We show here that a mutation in a unique transposable element-containing RNA is associated with lethal encephalopathy, and we suggest that RNAs that harbor evolutionarily recent repetitive elements may play important roles in human brain development.//

  வேண்டுமானல் வேறு ட்ரான்ஸ்பொசான்களில் ஏற்பட்ட முயுடேஷன்கள்,ப்ஸுடோ ஜீன்களில் ஏற்படுத்திய விளைவுகள் பற்றி நீங்கள் அறிந்த வியங்களை பட்டியல் இடுங்கள். அடுத்த பதிவுக்கு வரும்போது இந்த விடயம் கண்டிப்பாக கொடுக்க வேண்டும்.

  ReplyDelete
 28. வாங்க‌ சகோ ஷாகிர்
  எப்படி கச்சேரி களை கட்டுதா!!!!.இது ஆரம்பம்தான்.இனி ஒவ்வொரு பரிணாம எதிப்புக்கும் அக்கு வேறய் ஆணிவேறாக‌ அலசி விடுவோம்.அது என்னமோ தெரியவில்லை பரிண‌ம் எதிர்ப்பு பதிவை விமர்சிக்கும் போதெல்லாம்
  எங்கிருந்தோ சாதிக் வந்து ஏதோ சொல்லுகிறார்.இவர் ஒரு மலக்காக[அவர்தான் இவரா!!!!! இருக்காது!!!சாதிக் கொஞ்சம் விவரம் அறிந்தவர்] இருப்பாரோ என சந்தேகம்.எதுக்கும் நீங்கள் சொன்னால் சரியாக இருக்கும்.நன்றி

  ReplyDelete
 29. நானுந்தான் இஸ்லாமிய அறிவியல் தாவா பண்ணேன். என்னைவிட சூப்பரா இஸ்லாமிய அறிவியல் காமெடி.. சிச்சீ.. தாவா பண்ணும் மதமல்ல மார்க்கமாய் அலையும் சகோ ஆஷிக் அஹமது என்னை ஜூஜூபியாக்கிவிட்டார்.

  நான் திரும்பவும் இஸ்லாமிய அறிவியல் தாவா பண்ணி என்னுடைய நிலையை தக்க வைத்துகொள்ள போராட வைத்துவிட்டார்களே....

  ReplyDelete
 30. //// பயன்படாத ஜீன் என்று எதுவும் கிடையாது, பயன்பட்டால் தான் அது ஜீன்.
  நார்மல் SLC7A2 ஜீனில் ஒரு மூன்றடுக்கு குப்பை பகுதி உள்ளது. இந்த குப்பை பகுதியில் ஏற்பட்ட mutation தான் இந்த நோய்க்கு காரணம். SLC7A2 ஜீனின் பயன்படும் பகுதியில் எந்த mutation ம் நிகழவில்லை என்பதுதான் ஆச்சரியமான விஷ்யம்.//
  அய்யா அதி புத்திசாலி
  இச்சுட்டியில் அந்த ஜீனின் எக்சான் பகுதியில் நிகழ்ந்த முயுட்டேஷன்களை ஆவண்ப் படுத்தி இருக்கிறார்கள் .பாருங்கள்.எது ஆச்சர்யம் என்பதும் சிக்க்லா!!!!!!!!

  http://www.sanger.ac.uk/perl/genetics/CGP/cosmic?action=gene&ln=SLC7A2//
  //மற்றும் இன்ட்ரான் பகுதியில் இல்லாமல் எக்சான் பகுதியில் முயுட்டேஷன் ஏற்பட்டாலும் பாதிப்பு ஏற்படும் என்பதும் அறிய வேண்டுகிறேன்.//


  திரும்பவும் காமடி!!!

  நான் என்ன சொல்லி இருக்கிறேன் என்று நிதானமாக கொஞ்சம் படியுங்கள்.

  நான் ஒன்றும் exon பகுதியில் mutation நிகழாது என்று கூறவில்லை. mutation exon பகுதியிலோ intron பகுதியிலோ எங்கு வேனாலும் நிகழலாம். ஆனால் exon பகுதியில் ஏற்படும் mutation தான் வழக்கமாக நோய்களை உருவாக்கும், ஏனென்றால் exon பகுதிதான் ஒரு ஜீனின் பயன்படும் பகுதி. ஒரு ஜீனின் பயன்படாத பகுதியான intron பகுதியில் mutation ஏற்பட்டு இந்த நோய் ஏற்படுவதால் தான் இது ஆச்சரியமான விஷ்யம்.


  exon பகுதியில் mutation என்று காமடியான ஆதாரம் தேவையில்லை. ஆயிரக்கணக்கான மரபணு நோய்கள் உள்ளன, இவை பெரும்பாலும் exon பகுதியில் ஏற்படும் mutationஆல் உருவாகுபவையே. இது geneticsல் abcd மாதிரி. abcd க்கு ஆதாரம் கொடுத்த முதல் நபர் நீங்கள் தான்!

  எனக்கு ஒன்று மட்டும் புரிகிறது. இந்த ஆய்வுக்கட்டுரையில் என்ன ஆச்சரியமான விஷயம் என்று இன்னும் உங்களுக்கு புரியவில்லை!!!

  நீங்களே அரைமணி நேரம் படித்து பதிவிட்டேன் என்று கூறியுள்ளீர்கள். இப்பொழுதாவது கொஞ்சம் நிதானமாக படியுங்கள்.

  அப்படி எல்லாம் புரிந்து விட்டது என்றால் மேலே உள்ள சுட்டியை எதற்கு கொடுத்துள்ளீர்கள்? என்ன சொல்ல வருகிறீர்கள் ?

  ReplyDelete
 31. //நான் சொன்னதை மட்டுமே திருப்பி சொல்லி இருக்கிறீர்கள். //

  அடுத்த காமடி!!!

  உங்கள் பதிவில் உள்ள தவறை விளக்கியிருக்கிறேன், அதையே சொல்லி இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் எப்படி???

  என்னுடைய கமென்டையும் முழுமையாக படிக்கவில்லை என்று தெரிகிறது.

  சரி உங்களுடைய தவறுகளை மீண்டும் கூற வேண்டுமா

  1. குப்பை டி என் ஏவை குப்பை ஜீன் என்று கூறியது

  2.// ஆகவே அந்த மூன்று குப்பை ஜீன்கள்[intron+line jumping gene+sine element gene] சென்று பயன்படும் ஜீன் ஆகிய SLC7A2 ல் சேர்ந்த போது அதில் ஒரு சிறு மாற்றம்[mutation] ஏற்பட்டதுதான் நோய்க்கு காரணம்.//

  இந்த குப்பை டி என் ஏக்கள் , SLC7A2 ஜீனில் சேர்ந்ததால் நோய் உருவாகவில்லை. இந்த குப்பை டி என் ஏக்கள் நார்மலான SLC7A2 ஜீனின் ஒரு பகுதி. இந்த குப்பை டி என் ஏ பகுதியில் mutation ஏற்பட்டதுதான் நோய்க்கு காரணம்.

  ReplyDelete
 32. .//குப்பை ஜீன்கள் என்று எதுவும் கிடையாது.//

  இதை ஆஸிக் சொல்லாமல் ஒரு ப்ரோட்டின் த்யாரிக்கும் SLV7A2 ஜீனை குப்பை ஜீன் ஆக கருதப் பட்டது என கூறியது கோமாளித்தனமா இல்லையா?

  சொல்லுங்கள் ஆம்/இல்லை//

  ஆஸிக் குப்பை ஜீன் என்ற வார்த்தையை உப்யோகிக்கவில்லை. குப்பை மரபணுக்கள் என்றுதான் கூறியிருக்கிறார். குப்பை மரபணுக்கள் உள்ளன, குப்பை ஜீன்கள்தான் கிடையாது.

  ஆனால் முதலில் SLV7A2 ஜீனை குப்பை மரபணு என்று கூறியிருந்தார். இது தவறு. பிறகு நீங்கள் சுட்டிக்காட்டியவுடன் அதை SLC7A2 (Intron) என்று மாற்றிக்கொன்டார். இப்போது தவறு எதுவும் இல்லை. அவருடைய கட்டுரையில் உள்ள மையக்கருத்து சரியானது,

  ஆனால் உங்கள் கட்டுரையில் உள்ள தவறை ஆஸிக் சுட்டிக்காட்டியும் , நான் சுட்டிக்காட்டியும், இன்னும் என்ன தவறென்றே புரியாமல் பதிலளிக்கிறீர்கள். பரிதாபமான நிலை!  //குப்பை ஜீன்களக் கருதப்பட்ட என்று ஆய்வுக்கட்டுரையில் கூறப்பட்ட விடயத்தை மட்டும் ஒத்துக் கொள்கிறேன்.. இருப்பினும் ஒரு இன்ட்ரானுக்கு பொருந்தும் விடயத்தை அனைத்து ட்ரான்ஸ்போசன்களுக்கும் விரிவுபடுத்துவது குறைந்தபட்சம் இப்போது சரியல்ல.மற்ற‌வையும் நிரூபிக்கப்படட்டும்.//

  ஏற்றுக்கொள்கிறேன். இது ஆரம்பமே. அதைத்தான் ஆஸிக்கும் கூறியிருக்கிறார். தற்போதுள்ள ஆஸிக்குடைய கட்டுரையில் என்ன தவறு என்று கூற இயலுமா?

  //எப்படி கச்சேரி களை கட்டுதா!!!!.இது ஆரம்பம்தான்.இனி ஒவ்வொரு பரிணாம எதிப்புக்கும் அக்கு வேறய் ஆணிவேறாக‌ அலசி விடுவோம்//

  என்னால் சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லை. இப்போதுதான் abcd க்கு ஆதாரம் கொடுக்க ஆரம்பித்திருக்கிறீர்கள். வாழ்த்துக்கள்.

  ReplyDelete
 33. //கோமாளி பதிவுகளுக்கு த்மிழ்மண மகுடம் சூட்டப்படும் போது,எங்களுக்கு நோபல் பரிசு கிடைப்பதில் தவறில்லை!!!!!!!!!!

  குப்பை ஜீன்கள் உண்டா ? இல்லையா அடுத்த பதிவு வெளியிடுவோம்!!!!!!!!//
  ஏன் குழம்பியிருக்கிறீர்கள் என்று யோசித்துக்கொன்டிருந்தேன், இப்போது காரணம் புரிகிறது.

  சரி அடுத்த பதிவு போடுவதற்கு முன்னாடி, சகோ ஆஸிக்கின் (திருத்தப்பட்ட) பதிவில், என்ன தவறு இருக்கிறது என்று கூற இயலுமா?

  ReplyDelete
 34. நண்பர் சாதிக்

  குப்பை ஜீன்கள் உண்டு என சான்றுகளோடு பதிவு இட்டு உள்ளேன்.ஆஸிக் இன்ட்ரான் என்பதை முதலில் சொல்லவே இல்லை,முயுட்டேஷன் உள்ள ரெட்ரோபோசான் இன்னொரு ஜீனில் இணைந்ததுதான் நோய் என்பதையும் ஏற்படுத்டவிலை. இப்போது சரியாக் மாற்றி இருந்தால் நல்லதே!.

  இப்போது நம் இருவருக்கும்தான் விவாதம்.ஆஸிக்கின் மாற்த்தோடு கூடிய பதிவுக்கு இப்புதிய பதிவின் முடிவில் பார்ப்போம்,அது ரெட்ரோ ட்ரான்ச்போசான்கள் ஜன்க் அல்ல என்பது பற்றியது அது குறித்து பிறகு பார்ப்போம்.நம் பதிவு பாருருங்கள்.

  குப்பை ஜீன்களே இருக்க முடியாது என்ற உங்கள் வாதம் குறித்தே அப்பதிவு!!!!!!

  ஜீன்களிலேயே பணி செய்யாத பயன்படாத,பரிணம்த்தின் சான்றுகள் தாங்கி நிற்கும் ப்ஸூடோ ஜீன்கள் பற்றியது.

  உங்கள் கருத்து வருகைக்கு நன்றி.அங்கும் வாருங்கள்!!!!!!

  ReplyDelete
 35. ஸலாம் சாதிக்,

  /இந்த குப்பை டி என் ஏக்கள் , SLC7A2 ஜீனில் சேர்ந்ததால் நோய் உருவாகவில்லை. இந்த குப்பை டி என் ஏக்கள் நார்மலான SLC7A2 ஜீனின் ஒரு பகுதி. இந்த குப்பை டி என் ஏ பகுதியில் mutation ஏற்பட்டதுதான் நோய்க்கு காரணம்./
  நீங்கள் கூறுவதே மிக சரி இதையும் கூறி இருக்கிறேன் கட்டுரையில்

  //இன்னும் தெளிவாக் கூற வேண்டும் எனில் குப்பை ஜீனில் ஏற்பட்ட சிறுமாற்றம்[mutation in retrotransbosan] அது சேர்ந்த ஜீனையும் பாதித்தது.ஒருவேளை குப்பை ஜீன்கள் ட்ரான்ஸ்போசான்களாக் இல்லாமல் இருந்தால் அவை ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுத்தி இருக்குமா என்பது சந்தேகமே!.


  ஆகவே இங்கு அவை சிறுமாற்றத்துடன் கூடிய ட்ரான்ஸ்போசான் அது இணைந்த ஜீனின் வேலையை பாதித்தது க்ண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளதுதான் புதிய விவரம்.
  //
  நான் ஏன் இரு வகையிலும் குறிப்பிட்டேன்!!!!!

  இப்போது ட்ரான்ஸ்போசன் ஜீனில் இணைந்தது முந்தியதா அல்லது அதில் ஏற்பட்ட முயுட்டேஷன் முந்தியதா என எப்படி கட்டுரையில் இருந்து அறிவது?


  இரு வாய்ப்புகள்.விளைவு ஒன்றே

  1. முயுடேஷனுடன் கூடிய ட்ரான்ஸ்போசான் ஜீனுடன் இணைந்தது
  [என் கருத்து]

  2. ஏற்கெவே ஜீனுடன் இணைந்து இருந்த ட்ரான்ஸ்போசானில் முயுட்டேஎஷன் நிகழ்ந்தது.[உங்கள் கருத்து ]

  இது கட்டுரையில் இருந்து எந்த தலைமுறையில் எது முன் பின் நடந்தது என கூற இயலுமா!!!!!!!!

  முடிந்தால் சொல்லுங்கள்!!!!!!! உடனே மாற்றி விடலம்.

  குப்பை மரபணுக்கு பதிலாக் குப்பை ஜீன் என்று குறிப்பிட்டு இருக்கலாம் எனினும் அது அவருடன் நடத்திய விவாதத்தின் ஆர்வக் கோளாறு.அது ஜன்க் டி என் ஏ வை குப்பை ஜீன்கள் என பொருள் கொள்வது என பொருளில் வந்தால் வருந்துகிறேன்.மன்னிக்கவும்


  இருப்பினும் குபை ஜீன்களும் உண்டு என்பதுதான் நம் புது விவாதம்!!!!!!

  நன்றி

  ReplyDelete
 36. சகோ சாதிக் இத்னை கொஞ்சம் சிந்தியுங்கள்!!!!!!!

  //1. முயுடேஷனுடன் கூடிய ட்ரான்ஸ்போசான் ஜீனுடன் இணைந்தது
  [என் கருத்து]//

  இப்படி இன்னும் ஒரு ரெட்ரோ போசான் பிரதி ஜீனோமில் இருந்தால் நான் சொன்னது உறுதியாகிவிடும்.எனினும் இப்படி இருக்க் கூடாது இது மிகவும் ஆப்த்தானது.

  நீங்கள் கூறிய வாய்ப்பில் அந்த ஜீன் மட்டுமே பாதிக்கும் இதில் இன்னும் பல் பாதிக்கும் வாய்ப்பு உண்டு.

  ஜீனோமுக்கு நிம்மதி பாதுகாப்பே இல்லை.ஜீன்களுக்கு இன்சுரன்ஸ் செய்யலாமா!

  காட்டுக்கள் விலங்குகள் போல் ஏதேனும் முயுடேஷன் ட்ரான்ஸ்போசான் [இன்னும் என்னெவெல்லாம் வருமோ!!!!] பயம் காட்டுது!!!!!!!

  பாருங்கள் இப்போது செயற்கையாக‌ அந்த ஜீனில் இருந்து அந்த இன்ட்ரானை வெட்டி எடுத்து விட்டு கரு உருவாக்கினால் பலன் அளிக்குமா!!!!!!

  பலன் அளித்தால் அந்த இன்ட்ரான் குப்பையா இல்லையா!!!

  பல் வாய்ப்புகள் பல் சிந்தனைகள்.ஐ லவ் இட்!!!!!!!

  பல விடயம் அறிய முடிந்தது ,எனக்கு இந்த ஆய்வுக் கட்டுரை மிகவும் பிடித்து விட்டது,அறிமுகப்படுத்திய ஆஸிக் அவர்களுக்கு நன்றி

  உங்களுக்கும்தான்!!!!!!!!

  இருந்தாலும் அடுத்த பதிவில் சண்டைதான்! கல(கை)லப்புதான்!!!!!! ஹி ஹி

  நன்றி

  ReplyDelete
 37. //பாருங்கள் இப்போது செயற்கையாக‌ அந்த ஜீனில் இருந்து அந்த இன்ட்ரானை வெட்டி எடுத்து விட்டு கரு உருவாக்கினால் பலன் அளிக்குமா!!!!!!

  பலன் அளித்தால் அந்த இன்ட்ரான் குப்பையா இல்லையா!!!//

  செயற்கையாக‌ அந்த ஜீனில் இருந்து அந்த இன்ட்ரானை வெட்டி எடுத்தால் , என்ன நிகழலாம் என்று கூறுங்கள் பார்க்கலாம். பலன் அளிக்குமா ?!!!

  //இரு வாய்ப்புகள்.விளைவு ஒன்றே

  1. முயுடேஷனுடன் கூடிய ட்ரான்ஸ்போசான் ஜீனுடன் இணைந்தது
  [என் கருத்து]

  2. ஏற்கெவே ஜீனுடன் இணைந்து இருந்த ட்ரான்ஸ்போசானில் முயுட்டேஎஷன் நிகழ்ந்தது.[உங்கள் கருத்து ]

  இது கட்டுரையில் இருந்து எந்த தலைமுறையில் எது முன் பின் நடந்தது என கூற இயலுமா!!!!!!!!

  முடிந்தால் சொல்லுங்கள்!!!!!!! உடனே மாற்றி விடலம்.//

  மீண்டும் அந்த ஆய்வுக்கட்டுரையை நிதானமாக படியுங்கள்.

  // Complete DNA sequencing of the 400-kb linkage locus revealed a point mutation in a primate-specific retrotransposon that was transcribed as part of a unique noncoding RNA, which was expressed in the brain.//

  நீங்கள் கூறுவது, insertion என்ற வகை mutation. நான் கூறியது point mutation.

  இந்த நோய்க்கு காரணம் point mutation என்று தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Mutation

  இப்போதாவது என்னுடைய கருத்து சரி என்று ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா ?

  கடைசி கேள்வி. அந்த ஆய்வுக்கட்டுரையில் ஆச்சரியமான விஷயம் என்ன ?

  ReplyDelete
 38. என்ன சகோ
  ஜீனின் இன்ட்ரான் பகுதியில் மூன்றடுக்கு குப்பையாக் கருதப்பட்ட இடத்தில் நிகழ்ந்த முயுடேஷன் உள்ள ஆண் பெண் இனவிருத்தி செய்தல் குழந்தைக்கு நோய் வருகிறது!!!

  பெற்றோரில் ஒருவருக்கு மட்டும் இருந்தால் நோய் வருவது இல்லை

  ஜீனின் எக்சானில் முயுடேசன் மிக சாதாரணமான் விடயம்!.இங்கே இன்ட்ரான்,அதுவும் மூன்றடுக்கு ஜன்க் லேயரில்,அதுவும் தாய் தந்தை இருவருக்கும் முயுட்டேஷன் இருக்க வேண்டும்!!!!!!

  இப்படிப் பட்ட வாய்ப்பில் ஒரு ரெட்ரோ ட்ரான்ச்போசான் பயன்படுவதே ஆச்சர்யம்,வியப்பு!!!!!!!!!!!

  அதைவிட வியப்பு இதை வைத்து அனித்து ரெட்ரோ போசான்களும் பயன்படுபவை என ஜல்லியடிக்கும் கல்கல்ப்பு சகோக்கள் பதிவு!!!!!

  ReplyDelete
 39. //இப்படிப் பட்ட வாய்ப்பில் ஒரு ரெட்ரோ ட்ரான்ச்போசான் பயன்படுவதே ஆச்சர்யம்,வியப்பு!!!!!!!!!!!//

  சரி. ஜம்பிங் ஜீனாக கருதப்படும் ரெட்ரோ ட்ரான்ச்போசானில் முயுடேசன் ஏற்பட்டு , நோய் உருவானதுதான் ஆச்சர்யம்.

  ////ஜீனின் எக்சானில் முயுடேசன் மிக சாதாரணமான் விடயம்!.இங்கே இன்ட்ரான்,அதுவும் மூன்றடுக்கு ஜன்க் லேயரில்,//

  இதில் வியப்பு ஒன்றுமில்லை. முயுடேசன் எங்கு வேண்டுமானாலும் நிகழலாம்.

  //அதுவும் தாய் தந்தை இருவருக்கும் முயுட்டேஷன் இருக்க வேண்டும்!!!!!!//

  இதிலும் வியப்பு கிடையாது. பெரும்பாலான மரபணு நோய்கள் தாய் தந்தை இருவருக்கும் முயுட்டேஷன் இருந்தால் தான் வரும்.

  ReplyDelete
 40. செயற்கையாக‌ அந்த ஜீனில் இருந்து அந்த இன்ட்ரானை வெட்டி எடுத்தால் , என்ன நிகழலாம் என்று கூறுங்கள் பார்க்கலாம். பலன் அளிக்குமா ?!!!

  இதற்கு பதில் ?

  நீங்கள் கூறுவது, insertion என்ற வகை mutation. நான் கூறியது point mutation.

  இந்த நோய்க்கு காரணம் point mutation என்று தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Mutation

  இப்போதாவது என்னுடைய கருத்து சரி என்று ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா ?


  பதில்?

  ReplyDelete
 41. //அதைவிட வியப்பு இதை வைத்து அனித்து ரெட்ரோ போசான்களும் பயன்படுபவை என ஜல்லியடிக்கும் கல்கல்ப்பு சகோக்கள் பதிவு!!!!!//

  யார் இவ்வாறு கூறியது ?

  ReplyDelete
 42. சாதிக் கலக்குறீங்க‌

  ஒரு A எழுத்தில் இருந்து இன்னொரு எழுத்து G மாறுவது பாயின்ட் முயுடேஷன் என்று கண்டுபிடிப்பது பெரிய விடயமா!!!!!!.ரொம்ப காமெடி பண்ரீங்க!!!!!!!!!!!!!

  முயுடேஷன் இருப்பதை ஒத்துக் கொண்டீர்கள் இன்னும் ப்ஸூடோ ஜீன், ஜீன் மறைவு,அப்ப்டியே மாறிவிடுவீர்கள் போல் இருக்கிறது.

  இப்படி ஜீனோம் மாறுவது சிலரின் கடவுள் புரிதலுக்கு அவமானம்!!!!!!!.

  சரி அந்த கோமாளித்தனம் நமக்கு எதுக்கு
  ***********
  ரெட்ரோ போசானில் பாயின்ட் முட்டேஷன் ஏற்படவே முடியாதா!!!!!!!

  இருப்பது செரால்ட் கட்டுரை அப்ஸ்ராக்ட் மட்டுமே .முழு கட்டுரை கிடைத்தால் இன்னும் அதிக விவரம் கிட்டும்.

  செரால்ட் கட்டுரையை சுட்டாமலே அவர் கருத்தை திரித்த ஆஸிக்கின் காமெடியை விட நீங்க பெரிசா ஒன்னும் பண்ண முடியாது.அதாவது அதில் பரிணாம்ம் ஜெனெடிக் ட்ரிஃப்ட் என்று மார்க்கத்திற்கு விரோத்மான் ஹராம் சொற்கள் வருவதால்!!!!!!!!!

  அந்த மூன்றடுக்கு ஜன்க் எப்போது[தலைமுறை] ,எப்படி உருவானது என்பதுதான் ஆச்சர்யம் அது குறித்து எதுவும் அப்ஸ்ராக்டில் இருந்து கூற முடியாது!.

  நீங்கள் கூறுவது பாயிண்ட் முயுடேஷன் இறுதியாக் நிகழ்ந்தது.
  என்பதுதான்!.
  கட்டுரையில் இரு வாய்ப்பையுமே கூறி இருகிறேன்.
  // ஆகவே அந்த மூன்று குப்பை ஜீன்கள்[intron+line jumping gene+sine element gene] சென்று பயன்படும் ஜீன் ஆகிய SLC7A2 ல் சேர்ந்த போது அதில் ஒரு சிறு மாற்றம்[mutation] ஏற்பட்டதுதான் நோய்க்கு காரணம்.//

  அதில்=ஜீன் செயலற்ற பகுதியாக கருதப்பட்ட இன்ட்ரானில் போதுமா!!!!

  இதைத்தான் நீங்களும் சொல்கிறீர்கள்!!!!!.

  இந்த மூன்றடுக்கு உருவாதலில் ஏதேனும் மாறுதல் இருந்து இருந்தால் இந்த பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருந்து இருக்குமா உள்ளிட்ட பல் கேள்விகள் உண்டு.

  குப்பை ஜீன்கள் என்னும் சொல்லை இன்னொரு ஆய்வாளரும் உபயோகப் படுத்தி இருக்கிறார்கள்.கார்பேஜ் என்றாலும் ஜன்க் என்றாலும் குப்பைதான்!!!!!

  அப்புறம் ஜன்க் டி என் ஏ இருக்கிறது என்று சொல்கிறீர்களா?
  ஜன்க் டி என் ஏ, கார்பேஜ் ஜீன்,குறையும் ஜீன் உண்டு அதனை
  இயற்கையே தேர்வில் நிர்வகிக்கிறது.

  அபதிவில் விவாதிப்போம்!!!!!!

  ReplyDelete
 43. இது விடிய விடிய இராமாயணம் கேட்ட கதையாகவே போய்க்கொண்டிருக்கிறது!!!

  கடைசியாக விளக்க ஒரு முயற்சி.

  //சாதிக் கலக்குறீங்க‌

  ஒரு A எழுத்தில் இருந்து இன்னொரு எழுத்து G மாறுவது பாயின்ட் முயுடேஷன் என்று கண்டுபிடிப்பது பெரிய விடயமா!!!!!!.ரொம்ப காமெடி பண்ரீங்க!!!!!!!!!!!!!//

  யார் காமடி செய்வது என்று கொஞ்சமாவது யோசிங்க...

  //இரு வாய்ப்புகள்.விளைவு ஒன்றே

  1. முயுடேஷனுடன் கூடிய ட்ரான்ஸ்போசான் ஜீனுடன் இணைந்தது
  [என் கருத்து]

  2. ஏற்கெவே ஜீனுடன் இணைந்து இருந்த ட்ரான்ஸ்போசானில் முயுட்டேஎஷன் நிகழ்ந்தது.[உங்கள் கருத்து ]//

  ட்ரான்ஸ்போசான் ஏற்கனவே ஜீனுடைய இன்ட்ரான் பகுதியில் இருந்தது. அது புதிதாக வந்து சேரவில்லை. அந்த ட்ரான்ஸ்போசான் அங்கே இருப்பதால்தான் நோய் வராமல் தடுக்கப்படுகிறது.

  உங்கள் கருத்துப்படி ''முயுடேஷனுடன் கூடிய ட்ரான்ஸ்போசான் ஜீனுடன் இணைந்தது'' என்றால் அது insertion வகையான முயுட்டேஷன்.

  insertion வகையான முயுட்டேஷன் என்று ஆய்வுக்கட்டுரையில் கூறப்பட்வில்லை. point முயுட்டேஷன் என்றுதான் கூற‌ப்பட்ட்டுள்ளது. எனவேதான் உங்கள் கருத்து தவறு என்று கூறினேன்.

  இதற்குமேல் ஏற்றுக்கொள்வது உங்கள் விருப்பம்.

  ReplyDelete
 44. ஸலாம் சாதிக்
  நாம் திரு François Cartaulta,b அவர்களின் ஆய்வுக்கட்டுரை(abstract) சுருக்கம்.,அதன் மீது எழுதப்பட்ட இரு விமர்சனங்கள் மீதே உரையாடுகிறோம்.என்னிடம் இருப்பது இவை மட்டுமே ,உங்களிடம் இதற்கு மேல் த்கவல் இருந்தால் தெரிவித்தால் மிக்க உதவியாக இருக்கும்.

  1.http://www.pnas.org/content/early/2012/03/06/1111596109.abstract

  2.http://medicalxpress.com/news/2012-03-team-key-childhood-brain-disease.html

  Research team finds key to childhood brain disease lies in genetic junk
  March 13, 2012 by Bob Yirka in Genetics

  3.http://blogs.discovermagazine.com/notrocketscience/2012/03/12/under-three-layers-of-junk-the-secret-to-a-fatal-brain-disease/

  இதில் மூன்றவது சுட்டி மட்டுமே கொஞ்சம் தெளிவாக விளக்குகிறது.ஒருவேளை நீங்கள் முழுக் கட்டுரையும் படித்ததினால் மிக தெளிவாக கூறலாம்.நான் கூறியது அனைத்துமே இந்தமூன்று சுட்டிகள் கூறிய விடயங்களே!

  1.அது பாயிண்ட் முயுடேஷன் என்றேதான். குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது.

  2.அது ஒரு இன்ட்ரானில் ஏற்பட்டு ஜீனின் பணியை பாதித்து இருந்தால் இங்கு விவாதிக்க்வே அவசியமில்லை.

  இன்டானின் இருந்த சைன் ரெட்ரோ போசனுக்கு உள்ளே இருந்த லைன் ரெட்ரோ பொசானுக்கு உள்ளே இந்த முயுட்டேஷன் நிகழ்ந்தது.

  இந்த இரு சைன்,லைன் ரெட்ரோ போசான்களும் ஜீனில் சேர்வது இன்செர்ஸன் அல்லவா!!!!!!

  இப்போது ஜீனில் ஒரு பகுதி எப்படி இருக்கிறது?

  இன்ட்ரான்[சைன்(லைன்))]


  LINE= Long INterspersed Elements

  SIN= short INterspersed Elements

  பாருங்க சாதிக் லைன் என்றால் நீளமன் ஒரு ரெட்ரோ ட்ரான்ஸ்போசான்,சைன் என்னும் குறைவான் (நீளம் உள்ள‌) ரெட்ரோ ட்ரான்ஸ்போசானின் பகுதியாக் முடியுமா?

  இருப்பினும் வாய்ப்பு இருக்கிறது என்றே கருதலாம்.


  இந்த மூன்றடுக்கு தொகுப்பில் இன்ட்ரான்[சைன்(லைன்))]
  உள்ளே point முயுட்டேஷன் நிகழ்ந்தது.நோய்க்கு காரணம்.

  இப்போது இக்கட்டுரைகளில் இருந்து இச்செயல்கள் எந்த ஆர்டரில் நடந்தன என்று எப்படி உறுதியாக் கூறுகிறீர்கள் என என்க்கு விள்க்கினால் நல்மாக் இருக்கும்.

  நான் இரு வாய்ய்புகளும் இருக்க்லாம் என நினைத்ததால் இரண்டையுமே கட்டுரையில் குறிப்பிட்டு உள்ளேன் என சொல்லி விட்டேன்.

  இபோது நீங்கள் இந்த மூன்று கட்டுரைகளில் இருந்து இன்ட்ரானில் எப்போது[எந்த த்லைமுறை] லைன்,சைன்,ரெட்ரோட்ரன்ன்ஸ்போசான்கள் இணைந்தன?

  முயுடேஷன் எபோது[எந்த தலைமுறை] நிகழ்ந்தது போன்ற விவரங்கள் தெளிவாக கூற முடியும் எனில் நான் குறிப்பிட்ட மூன்று சுட்டி கட்டுரையின் ஆங்கில வரிகளோடு கொடுத்து மொழி பெயர்ப்பாக் விள்க்க வேண்டுகிறேன்.

  அப்ப்டி நிரூபிக்கும் பட்சத்தில் இக்கட்டுரையின் எனது இரு விள்க்கங்களுள் ஒன்றான "சிறுமாற்றத்துடன் கூடிய ரெட்ரோ ட்ரான்ஸ்போசான் ஜீனின் இன்ட்ரான் பகுதியில் இணைந்தது" என்னும் விள்க்கத்தை நீக்கி சாதிக் அவர்களுக்கு நன்றி என குறிப்பிடுகிறேன்.

  ஆனாலும் அப்படி[as I said] நடக்கும் வாய்புகளும் உண்டு.

  http://www.fruit.affrc.go.jp/eng/982.pdf

  We show that a retrotransposon-induced mutation in VvmybA1, a homolog of VlmybA1-1, is associated with the loss of pigmentation in white cultivars of V. vinifera.

  பாருங்கள் ரெட்ரோ ட்ரான்ஸ்போசான் முயுட்டேஷன் ஒரு வெரைட்டியை உருவாக்கியுள்ளது.

  நன்றி

  ReplyDelete
 45. சாதிக்
  இன்னொரு ஒரே விளைவை ஏற்படுத்தக் இன்னொரு வாய்ப்பு பற்றி ஏன் சொல்லக் கூடாது?.எனினும் நிகழும் வாய்பு என அதில் மாற்றி விடுகிறேன்.

  முதலில் குப்பை என்று ஏன் சொன்னாய் என்று ஒரு வாரம் விவாதம்,அதனை நிரூபித்து உங்களால் பாவம் இன்னொருவர் பதிவு பற்றியும் விவாதிக்க வேண்டி இருப்பது வருத்தமாக் உள்ளது.அவர் செய்ததும் இதைவிட குப்பை என நிரூபித்ததும் முடிந்தது.

  சரியப்பா போரடிக்குது எனது இரண்டாவது வாய்ப்பை இக்கட்டுரையில் நிகழும் வாய்ய்பு என்றே குறிப்பிட்டு நன்றி டாக்டர் சாதிக் என குறிப்பிட்டு விடுகிறேன்.

  இவிடயம் பரிணாமம் ஆதாரப்பூர்வமாக் எளிதில் நிரூபிக்கப்படும் போது மூமின்கள் வழிநடத்தப்பட்ட பரிணாம்ம் என்று ஜல்லியடிக்காமல் மதம் கூறும் படைப்புக் கொள்கை தவறு என மதத்தை தூக்கி எறிந்து விடுவார்கள் என்பதன் நிரூபணமாக்வே எடுக்கிறேன்.


  நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் என்றால் அடுத்த பதிவுக்கு ஆஸிக் அவர்களுக்கு உதவி பதிவிடுங்கள் நகைச்சுவை இல்லாமல் சீரியசாக அதை அலசுவோம்!

  எல்லாம் ஆஸிக் அல்லது கார்பன் கூட்டாளி செயல்

  இல்லையெனில் ப்ஸூடொ ஜீன் பரிணாம்த்தின் ஆதாரம் என்பதை நீங்கள் மறுக்க்லாம்!.அதுக்கு அப்பதிவுக்கு வந்து விடுங்கள்.


  உங்கள் விருப்பமே நமக்கு முக்கியம்.

  நன்றி

  ReplyDelete
 46. ஆஷிகோட பதிவில ஒரு அனானி கேள்வி கேட்டிருக்கிறார்.
  //
  1) இரண்டு உயிர்கள் வெவ்வேறு உயிரினம் என்பதற்கான உங்கள் வரையறை என்ன என்று கேட்டேன். அதற்கு நீங்கள் பதில் சொன்னமாதிரி தெரியவில்லையே?

  -
  2) மனிதரிடம் பரிசோதித்து பார்ப்பதற்கு முன்னர் எந்த விலங்கிடம் எந்த அடிப்படையில் பரிசோதித்து பார்ப்பீர்கள் என்று கேட்டேன்.
  //

  பாவம் ரொம்ப திணறுரார். நீங்கள் கொஞ்சம் எப்படி “இண்டலிஜண்ட் டிஸைனில்” இதற்கு பதிலளிப்பார்கள் என்று எடுத்து கொடுக்கலாமே?

  ஒரு மூமினுக்கு உதவ காபிரிடம் உதவி கேட்பது சரியில்லைதான். இருந்தாலும் ஒரு ஜிஸியா மாதிரி நினைத்துகொண்டு உதவ்லாமே?

  ReplyDelete
 47. ஸலாம் சகோ இபின் சாகிர்

  ஆஸிக்கின் பத்வில் கேட்ட்கப்பட்ட கேள்வியான இரு வேறுபட்ட உயிரின குழு என்பதை அறிவார்ந்த வடிவமைப்பு/படைப்பியல்வாதிகள் எப்படி வரையறுக்கிறார்கள்?

  பரிணாம் கொள்கையை பொறுத்தவரை ஒரு குழுவை சேர்ந்ததா என உயிரினத்தை வரையறுப்பது மிகசரியாக செய்ய இயலாது.It is fuzzy !!!!!!.
  எனினும் இரு உயிரினங்கள் இணைந்து இனவிருத்தி செய்ய முடிந்தால்[மலடற்ற சந்ததி உருவாக வேண்டும்] அவை ஒரே உயிரின‌ங்கள்,இல்லையேல் வேவ்வேறு உயிரினங்கள்.

  அ.வ கொள்கையாளர்கள். ஒரே தனமை[same kind] உயிரின குழு ,வேறுபட்ட தன்மை[different kind] உயிரின குழு என்ற கொற்களை பயன் படுட்த்துகிறார்கள்.அவர்கள் சிறுபரிமாணத்தை ஏறப‌தால் இந்த த்லைமுறை ரீதியான மாற்றங்கள் அந்த குழுவிற்குள் மட்டுமே இருக்கும்.
  http://atheism.about.com/library/glossary/evolution/bldef_kind.htm

  இனவிருத்தி செய்து மலடற்ற சந்ததி உருவாக்குவது மட்டும் ஒரு உயிரின குழுவை நிர்ணயிக்க முடியாது.இன்னும் பல் விடயங்களும் உண்டு,அதாவது பரிணம் கொள்கை அல்லாத எந்த வரையறுப்பும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்.

  http://www.icr.org/article/changing-defintion-term-species/

  அபோது ஒரே தன்மை கொண்ட உயிரின குழுவிற்கு ஒரே முன்னோரா என்றால்,அப்ப்டியும் இருக்க்லாம் என ம்ழுப்பி, இறைவனே படைப்பின் இரக்சியத்தை அறிந்தவன் என்று கூறிவிடுவார்கள்.

  http://atheism.about.com/library/FAQs/evolution/blfaq_evolution_basics4.htm
  // Understanding the Basics: What are creationist 'kinds'?
  The creationist position is basically that genetic changes can occur, even to the point of speciation or possibly even higher order changes, but changes never occur such that onekind of animal becomes another kind.
  What is a kind, you might ask? Good question. Unfortunately there doesn't appear to be a good answer. "Kind" is not a scientific concept used by any scientists involved in the life sciences. The term comes from the biblical story of Genesis where God creates the different kinds of animals. Creationists don't seem to be able to define their own term. There are some weak attempts to do so but in general "kind" seems to mean whatever the creationist using the term at the time wants it to mean.
  Creationists envision some magic line that can not be crossed in terms of genetic change. Unsurprisingly, however, no one can identify unambiguously where this line is nor is there any scientific support for the idea that it even exists. Yet in any discussion with creationists about evolution, it is almost certain the term kind will pop up. Because evolutionary change is undeniable and speciation has been directly observed, creationists have to use a different definition of microevolution and macroevolution than is used by evolutionary scientists. They consider microevolution to be changes that don't result in a change of kind whereas macroevolution would be changes resulting in a different kind.//

  ReplyDelete
 48. ///There are some weak attempts to do so but in general "kind" seems to mean whatever the creationist using the term at the time wants it to mean.////
  அனானி கேள்விக்கு, படைப்பியல்வாதிகள் எப்ப எப்ப, அப்ப அப்ப, எந்த எந்த பதில்கள் சொல்கின்றார்களோ அந்த பதில்கள் எல்லாம் சரி. இரு வேறுப்பட்ட உயிரினத்தின் வரையறைகள் என்னவென்றால் அவர் சொன்னதும் சரி இவர் சொன்னதும் சரி அப்ப சொன்னதும் சரி இப்ப சொன்னது சரி.

  இல்லை பரிணமாத்தின் பதிலில் ஓட்டை கண்டுபிடித்து இதுதான் பதில் என்பார்களோ.

  எப்படியோ இ.சா. தனது சகோதரர்களுக்கு உங்கள் பதிலில்லிருந்து பாயிண்ட் எடுத்து குடுக்க முனைகிறார். தாவா பணி கஷடம் அவருக்கு தானே தெரியும்.

  ReplyDelete
 49. வாங்க நண்பர் நரேன்,

  சிறுபரிமாணம் என்பது வகைகள் என்பது என்ன?

  எந்த உயிரினக்குழுவின் மாற்றங்கள் அகுழுவிற்குள்ளேயே உள்ளதோ அவையே ஒரே வகை!!!!!!

  இபோது ஒரெ வகை உயிரினங்களுக்குள் நடைபெறும் மாற்றங்கள் சிறுபரிமாணம்!!!!!!!!!!
  *******
  குழப்பமாக் உள்ளதா ஹி ஹி circular argument!!!!!

  இந்த படைபியல்வாதிகள் பின்பற்றுவது இரு விதிகள்,இரண்டும் ஒன்றுதான்.

  "நிரூபிக்கப்பட்ட அறிவியல் கருத்துகளை படைப்பாக காட்டிவிடு.
  விவாதத்தில் உள்ள கருத்துகளை பரிணாம் எதிர்ப்பாக மாற்றிவிடு"

  பாருங்கள் ஒருவேளை செயற்கை ஒரு செல் உயிர் தயாரித்து விடுகிறார்கள் என்று வைத்துக் கொண்டால் மதவாதிகள் அயர்ந்து போக மாட்டார்கள்.

  அற்ப மனிதனால் முடிவது ஆனானப்பட்ட சர்வசக்தி கொண்ட இறைவனால் முடியாதா!!!! என்பார்கள்.அவரும் இப்படி இயற்கையாக படைத்தார் என்பார்கள்.இல்லையெனெ நிரூபிக்க முடியுமா!!!!!!!

  இபடி இயற்கையாகவே நடக்கும் சூழலை,உருவாக்கியது எங்க ஆள்தான் இது மத புத்தகத்தில் சொல்லியிருக்கிரது என்று போடுத்தாக்கினல் தாங்க மாட்டோம்.

  நன்றி

  ReplyDelete
 50. நன்றி சார்வாகன், ஒரு கேள்விக்கு எப்படி

  தப்பிக்கலாம் என்று ஆஷிக்குக்கு

  சொல்லிக்கொடுத்துள்ளீர்கள். இரண்டாவது

  கேள்விக்கான விடையாவது அவரே அடைவாரா

  என்று பார்ப்போம்..

  "நிரூபிக்கப்பட்ட அறிவியல் கருத்துகளை

  படைப்பாக காட்டிவிடு.
  விவாதத்தில் உள்ள கருத்துகளை பரிணாம்

  எதிர்ப்பாக மாற்றிவிடு"

  ரெம்ப நன்றி சார்வாகன்,
  இப்படி தெளிவா சொன்னாத்தான் நாங்களும்

  தெளிவா தக்கியா பண்ணமுடியும்.
  ஆஷிக் பிளீஸ் நோட்.

  இன்னொரு விளக்கம். மொஹம்மத் இப்னு

  அப்தல்லா அல்குரான்ல எல்லாத்தையும் ஆண்

  பெண்ணு என்று ஜோடி ஜோடியா

  படச்சிருக்கான்ன்னு சொல்றார். ஆண் பெண் என்று

  வகையாவதற்கு முன்னால் தோன்றிய ஒரு செல்

  உயிரிகளை எப்படி வகைப்படுத்துவது என்றும்

  கொஞ்சம் சொல்லிகொடுத்தால் கொஞ்சம் தப்பிக்க

  ஏதுவாகும்

  ReplyDelete
 51. ஸலாம் சகோ இபின் ஷாகிர்

  இந்த அ.வ கொள்கையாளர்கள் மகா கிலாடிகள்.இப்படி மதம் சார்ந்த படைப்பியலை தாங்கிப்பிடிப்பது பெரிய சுமை என்று அறிந்ததால் கழற்றி விட்டு விட்டார்கள்.

  அறிவார்ந்த வடிவமைபாளர் மதம் சாராதவர்.அறிவிருந்தால் மதத்தில் இருபார்களா???.ஆகவே இயறகையில் சில(கவனிக்கவும் சில இங்குதான் நிற்கிறார்கள் அ.வ கொள்கை குன்றுகள்) விடயங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டது ஒன்றே பரிணம்த்திற்கு எதிரான் நிரூபணம்.


  இருப்பினும் குரான் சொல்லிய ஆண் பெண் ஜோடி என்பதெல்லாம் தவுகீத் அண்ணனே போட்டு தாக்கி விடுவார்.

  எனினும் அவரளவுக்கு இல்லாவிட்டாலும் ,ஏதோ கொஞ்சம் விள்க்குவோம் அல்லவா! இந்த கிறித்த்வ தளத்திலும் இத்னை போட்டு தாளிக்கிறார்கள்.

  http://www.answering-islam.org/Quran/Contra/qe015.html

  இருப்பினும் pair என்பதை ஜோடி என்று ஆண் பெண் என்று மட்டும் பொருள் கொள்ளக் கூடாது,இந்த ஜோடி என்பதை மூன்றுவித்மாக பொருள் கொள்ளலாம் .அதில் அறிவியல் கூறுவது அடங்கும் என போட்டுத் தாக்கி அன்றே அறிவியலை கூறிய அற்புதம் பாரீர் என ஆர்ப்பரிகிறார் அன்பு சகோக்கள்!!!!!!

  Glory be to the One, who created in pairs all things that the earth produces, as well as themselves, and other things they do not know. (36: 36)
  36:36. பூமி முளைப்பிக்கின்ற (புற்பூண்டுகள்) எல்லாவற்றையும், (மனிதர்களாகிய) இவர்களையும், இவர்கள் அறியாதவற்றையும் ஜோடி ஜோடியாகப் படைத்தானே அவன் மிகவும் தூய்மையானவன்.


  http://www.quranmiracles.com/2011/03/creation-in-pairs/

  தவுகீத் அண்ணன் விள்க்கத்தில் சொதப்பி விட்டார்.இப்ராஹிமிடம் சொல்லி மொழி பெயர்ப்பு,விள்ககத்தை மாற்ற சொல்ல வேண்டும்.
  http://onlinepj.com/Quran-pj-thamizakkam-thawheed/vilakkangal/242-anaithilum-jodi/
  http://nidurseasons.blogspot.com/2011/10/duality-in-creation.html

  என்னதான் மொழி பெயர்ப்பில் தாங்கிப்பிடித்தாலும் அதே வார்த்தை இன்னொரு இடத்தில் வந்து காலைவாரிவிடும்.இங்கே பாருங்கள்.

  26:7. அவர்கள் பூமியைப் பார்க்கவில்லையா? - அதில் மதிப்பு மிக்க எத்தனையோ வகை (மரம், செடி, கொடி) யாவற்றையும் ஜோடி ஜோடியாக நாம் முளைப்பித்திருக்கின்றோம்.

  31:10. அவன் வானங்களைத் தூண்களின்றியே படைத்துள்ளான். அதனை நீங்களும் பார்க்கிறீர்கள். உங்களுடன் பூமி அசையாதிருப்பதற்காக அவன் அதன் மேல் மலைகளை உறுதியாக நிறுத்தினான்; மேலும் அதன் மீது எல்லா விதமான பிராணிகளையும் அவன் பரவவிட்டிருக்கின்றான்; இன்னும் நாமே வானத்திலிருந்து மழையை பொழியச் செய்து அதில் சங்கையான, வகை வகையான (மரம், செடி, கொடி ஆகியவற்றை) ஜோடி ஜோடியாக முளைப்பித்திருக்கின்றோம்.

  35:11. அன்றியும் அல்லாஹ்தான் உங்களை (முதலில்) மண்ணால் படைத்தான்; பின்னர் ஒரு துளி இந்திரியத்திலிருந்து - பின் உங்களை (ஆண், பெண்)ஜோடியாக அவன் ஆக்கினான், அவன் அறியாமல் எந்தப் பெண்ணும் கர்ப்பம் தரிப்பதுமில்லை; பிரசவிப்பதுமில்லை. இவ்வாறே ஒருவருடைய வயது அதிகமாக்கப்படுவதும், அவருடைய வயதிலிருந்து குறைப்பதும் (லவ்ஹுல் மஹ்ஃபூள் என்னும்) ஏட்டில் இல்லாமலில்லை; நிச்சயமாக இது அல்லாஹ்வுக்கு எளிதானதேயாகும்.

  51:49. நீங்கள் சிந்தித்து நல்லுணர்வு பெறுவதற்காக ஒவ்வொரு பொருளையும் ஜோடி ஜோடியாக நாம் படைத்தோம்.

  இருப்பினும் மொழி பெயர்ப்பு+அடைப்புக் குறி மூலம் எத்னையும் சரி செய்ய இயலும். (பாலினமற்ற உயிர்களைத்த விர)ஜோடிகளைய் படைத்தான் என அடைப்புக்குறியில் இட்டு விட்டால் போதும்.
  இபராஹிமிடம் சொல்லி அண்ணன் PJ ஓய்வுக்கு செல்வதால் சும்மாதான் இருப்பார் ,சரி செய்ய சொல்லலாம்.!!!!

  நன்றி

  ReplyDelete
 52. //இருப்பினும் மொழி பெயர்ப்பு+அடைப்புக் குறி மூலம் எத்னையும் சரி செய்ய இயலும். (பாலினமற்ற உயிர்களைத்த விர)ஜோடிகளைய் படைத்தான் என அடைப்புக்குறியில் இட்டு விட்டால் போதும்.
  இபராஹிமிடம் சொல்லி அண்ணன் PJ ஓய்வுக்கு செல்வதால் சும்மாதான் இருப்பார் ,சரி செய்ய சொல்லலாம்.!!!!//

  அண்ணா!
  எங்கயோ போயிட்டீகளே....
  அடைப்புக்குறியை மற்ந்தேனே.. ஞாபகம் ஊட்டினீர்களே..

  ReplyDelete
 53. என்னுடைய கருத்தை ஏற்று , கட்டுரையில் மாற்றம் செய்ததற்கு நன்றி.

  ReplyDelete
 54. ஹ ஹா ஹா
  என்ன செய்வது சகோ இந்த பிஜே வின் தொல்லைக் காட்சி கேள்வி பதில் ச‌மாளிப்புகளை பார்த்து பார்த்து இவர் மட்டும்தான் மாற்றி மாற்றி பேசலாமா என அவர் பாணியில் கொஞ்சம் முயற்சிப்பதுதான்!.

  திருப்பியும் வலியுறுத்துகிறேன்.

  "மொழிபெயர்ப்பில் கொஞ்சம் விளையாட்டு+அடைப்புக்குறி போட்டு பல அர்த்தங்கள் கொண்டுவர முடியும்"


  இங்கே பாருங்கள்.

  ஜோடி என்பது டி என் ஏ வின் இரட்டை சுருள்[double helix] அமைப்பையே குறிக்கிறது என்றும் போட்டுத் தாக்கலாம்.மறுக்க முடியுமா?.

  அறிவியல் அறிவு இல்லாமல் ஆண் பெண் என பாலின வேறுபாடாக மொழியாக்கம் செய்து விட்டார்கள்.அறிவியலுக்கு தக்க மொழி பெயர்ப்பை மாற்றுவதுதானே அழகு.ஆயினும்(உச்ச்ரிப்பில் மட்டும்) குரான் மாறாமல் பாதுகாக்கப்படுகிறது.

  நன்றி

  ReplyDelete
 55. //ஜோடி என்பது டி என் ஏ வின் இரட்டை சுருள்[double helix] அமைப்பையே குறிக்கிறது என்றும் போட்டுத் தாக்கலாம்.மறுக்க முடியுமா?.//

  நல்ல தாக்கல் தான் ஆனால் பெரிய அண்ணனே இதற்கு எதிர்ப்பு காட்டுகிறாரே?

  குரான் எழுத்துகளின் அர்த்ததை அந்த காலத்தில் எப்படி அர்த்தப்படுத்தி பார்த்தார்களோ அப்படி பார்க்க வேண்டும் என்கிறார். அதனால் நீங்கள் போடும் பிராக்கேட் எல்லாம் எப்படி சரியாகும்.

  கீழே காணொளியில் பாருங்கள் அண்ணனின் தாக்கலை. முழுவதுமாக பார்த்து என்னமோ ஆனால் கம்பெனி பொறுப்பாகாது.

  http://www.youtube.com/watch?v=TR36y4ANU0c&feature=g-vrec&context=G25b69daRVAAAAAAAABA

  ReplyDelete
 56. வாங்க நரேன்,
  அண்ணனுக்கு யாரும் அரபி ஃபத்வா குடுத்துட்டானா என்று தெரியவில்லை,இல்லை ஜெர்ரி தாமஸ் விவாதம் கொடுத்த அதிர்ச்சியா ?????அண்ணன் ஓய்வுக்கு செல்கிறார்.இதன் மர்மம் தெரியாமல் தூக்கம் வர மாட்டேன் என்கிறது!!!

  அண்ணனின் காமெடி விள்க்கம் கேட்டலே நம்க்கு சிரிப்பு பொங்கி வரும்.சினிமாவிலும் பார்க்க முடியாத சிரிப்பை வாரி வழங்குவதில் அண்ணனுக்கு நிகர் யார்.

  இந்த ரட்டை சுருள் என்பதுதான் ஜோடி ஜோடியாக் படைத்தான் என நாம் கண்டுபிடித்ததற்கு பேட்டர்ன்ட் வாங்கலாம் என யோசிக்கிறேன்.

  இயற்கை நாடினால் நடக்கட்டும்!!!!
  அப்ரக்க தப்ரா!!!!!!!
  நன்றி

  ReplyDelete