Friday, September 23, 2011

ஒளியின் வேகத்தை மிஞ்சும் துகள் கண்டுபிடிப்பா?


 The Large Hadron Collider [EPA]

இயற்பியலின் தூண்களுல் ஒன்றான ஐன்ஸ்டீனின் சார்பியல் கொள்கை பற்றி அனைவரும் அறிவோம்.அதாவது இப்பிரபஞ்சத்தில் ஒளியை விட வேறு எதுவும் வேகமாக செல்ல முடியாது என்பதுதான்.ஒருவேளை மிஞ்சினால் காலம் எதிர் திசையில் பயணிக்கும்,அதனால் கடந்த கால்த்திற்கு  செல்வோம் என்று கொள்கையாக்கம் உண்டு.

ஆனால் ஐரோப்பிய நுயுக்ளியர் ஆய்வகத்தை (European Organization for Nuclear Research :CERN) சேர்ந்த அறிவியலாளர்கள் ஒளியின் வேகத்தை விட வேகமாக செல்லும் துகளை கண்டுபிடித்ததாக அறிவித்துள்ளனர்.இதே ஆய்வக்த்தில்தான்  Large Hadron Collider [EPA] வடிவமைக்கப்பட்டு பிரபஞ்சத்தின் தோற்றமாக் கருதப்ப்படும்  பெரு விரிவாக்க கொள்கை சோதிக்கப் பட்டது.இச்சோதனையும் அதே சூழலில் நடத்தப்பட்டதாக் தெரிவிக்கின்றனர்.

ஒளியின் வேகத்தை[186,282 miles (299,792 kilometers) per second] விட 60 நானொ நொடிகள்(nano seconds =1e-9 second) குறைவாக 730 கி.மீ தூரத்தை இத்துகள் அடைந்ததாக கூறுகின்றனர்.இந்த ஆய்வில் 10 நானோ நொடிகள் தவறு இருக்க வாய்ப்பு இருக்கலாம் என்றும் கூறுகின்றனர்.அப்படி என்றாலும் ஒளியின் வேகத்தை மிஞ்சி விடுகின்றனர்.

A spokesman for the European Organisation for Nuclear Research (CERN) particle physics centre announced the news on Thursday, a finding that could overturn Albert Einstein's theory that nothing can go faster than the speed of light (299,792,458 m/s, or 1,080 million km/hr).The measurements still must be confirmed, but if verified, would represent a serious challenge to one of the fundamental rules of physics.

"We have high confidence in our results. But we need other colleagues to do their tests and confirm them," said Antonio Ereditato, who works at the CERN centre on the Franco-Swiss border.
Ereditato told the Reuters news agency that measurements over three years had shown neutrinos moving at 60 nanoseconds quicker than the speed of light over a distance of 730km between Geneva and Gran Sasso, Italy.

A nanosecond is one-billionth of a second. Light would have covered the distance in about 2.4 thousandths of a second. Ereditato, who also works at Berne University in Switzerland, described the difference is speed as "tiny".இது உறுதிப்படும் பட்சத்தில் பல அறிவியல் கொள்கைகள் மாற்றி எழுதப்படும்.பல (சோ)சாதனைகளுக்கு வித்திடும்.இது குறித்த இன்னும் விவரங்கள் அறிந்தால் பகிர்வோம்.நன்றி


14 comments:

 1. http://www.reuters.com/article/2011/09/22/science-light-idUSL5E7KM4CW20110922

  Finding could overturn laws of physics

  * Scientists confident measurements correct (Adds background and quotes)

  By Robert Evans

  GENEVA, Sept 22 (Reuters) - An international team of scientists said on Thursday they had recorded sub-atomic particles travelling faster than light -- a finding that could overturn one of Einstein's long-accepted fundamental laws of the universe.

  Antonio Ereditato, spokesman for the researchers, told Reuters that measurements taken over three years showed neutrinos pumped from CERN near Geneva to Gran Sasso in Italy had arrived 60 nanoseconds quicker than light would have done.

  "We have high confidence in our results. We have checked and rechecked for anything that could have distorted our measurements but we found nothing," he said. "We now want colleagues to check them independently."

  If confirmed, the discovery would undermine Albert Einstein's 1905 theory of special relativity, which says that the speed of light is a "cosmic constant" and that nothing in the universe can travel faster.

  That assertion, which has withstood over a century of testing, is one of the key elements of the so-called Standard Model of physics, which attempts to describe the way the universe and everything in it works.

  The totally unexpected finding emerged from research by a physicists working on an experiment dubbed OPERA run jointly by the CERN particle research centre near Geneva and the Gran Sasso Laboratory in central Italy.

  A total of 15,000 beams of neutrinos -- tiny particles that pervade the cosmos -- were fired over a period of 3 years from CERN towards Gran Sasso 730 (500 miles) km away, where they were picked up by giant detectors.

  Light would have covered the distance in around 2.4 thousandths of a second, but the neutrinos took 60 nanoseconds -- or 60 billionths of a second -- less than light beams would have taken.

  "It is a tiny difference," said Ereditato, who also works at Berne University in Switzerland, "but conceptually it is incredibly important. The finding is so startling that, for the moment, everybody should be very prudent."

  Ereditato declined to speculate on what it might mean if other physicists, who will be officially informed of the discovery at a meeting in CERN on Friday, found that OPERA's measurements were correct.

  ReplyDelete
 2. அறிவு என்பதே

  அறியாமை பற்றிய அறிதல் தானே!!

  அறிவியல் எத்தனை மாற்றங்களைக் கொண்டு வந்துள்ளது..

  இதுவரை சரி என்று எண்ணியிருப்பதெல்லாம்..

  சில மணித்துளிகளில், சில ஆண்டுகளில் மாற்றிக் காட்டிவிடுகிறதே அறிவியல்.

  ReplyDelete
 3. Some calculations speed of the light SL=299792 km/sec

  The time taken to reach 730(D) km=D/SL= 0.00243502161499 seconds

  =t1=2.435021614986390e+006 nano seconds

  The particle reached 60 nano seconds quickly

  So new time t2=t1-60= 2.434961614986390e+006 nano seconds

  So the speed of the neutrino particle sp=(730e9)/t2= 2.997993871883192e+005 km/sec

  The difference =sp-sl=7.38718831923325km/sec

  ReplyDelete
 4. "மாற்றம் ஒன்றே மாற்றமிலாதது"
  நன்றி சகோ தமிழ் காற்று

  ReplyDelete
 5. http://io9.com/5843112/faster-than-light-neutrinos-not-so-fast

  The prospect a faster-than-light spacecraft is incredibly tempting. But is it practical? Do the laws of physics really allow us to travel to other systems in a human lifetime? In this week's "Ask a Physicist," we'll find out.

  ReplyDelete
 6. http://www.nature.com/news/2011/110922/full/news.2011.554.html

  Particles break light-speed limit
  Neutrino results challenge cornerstone of modern physics.

  Geoff Brumfiel

  Has OPERA found super-speedy neutrinos?
  CERNAn Italian experiment has unveiled evidence that fundamental particles known as neutrinos can travel faster than light. Other researchers are cautious about the result, but if it stands further scrutiny, the finding would overturn the most fundamental rule of modern physics — that nothing travels faster than 299,792,458 metres per second.

  The experiment is called OPERA (Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus), and lies 1,400 metres underground in the Gran Sasso National Laboratory in Italy. It is designed to study a beam of neutrinos coming from CERN, Europe's premier high-energy physics laboratory located 730 kilometres away near Geneva, Switzerland. Neutrinos are fundamental particles that are electrically neutral, rarely interact with other matter, and have a vanishingly small mass. But they are all around us — the Sun produces so many neutrinos as a by-product of nuclear reactions that many billions pass through your eye every second.

  The 1,800-tonne OPERA detector is a complex array of electronics and photographic emulsion plates, but the new result is simple — the neutrinos are arriving 60 nanoseconds faster than the speed of light allows. "We are shocked," says Antonio Ereditato, a physicist at the University of Bern in Switzerland and OPERA's spokesman.

  Breaking the law
  The idea that nothing can travel faster than light in a vacuum is the cornerstone of Albert Einstein's special theory of relativity, which itself forms the foundation of modern physics. If neutrinos are travelling faster than light speed, then one of the most fundamental assumptions of science — that the rules of physics are the same for all observers — would be invalidated. "If it's true, then it's truly extraordinary," says John Ellis, a theoretical physicist at CERN.

  Ereditato says that he is confident enough in the new result to make it public. The researchers claim to have measured the 730-kilometre trip between CERN and its detector to within 20 centimetres. They can measure the time of the trip to within 10 nanoseconds, and they have seen the effect in more than 16,000 events measured over the past two years. Given all this, they believe the result has a significance of six-sigma — the physicists' way of saying it is certainly correct. The group will present their results tomorrow at CERN, and a preprint of their results will be posted on the physics website ArXiv.org.

  ReplyDelete
 7. At least one other experiment has seen a similar effect before, albeit with a much lower confidence level. In 2007, the Main Injector Neutrino Oscillation Search (MINOS) experiment in Minnesota saw neutrinos from the particle-physics facility Fermilab in Illinois arriving slightly ahead of schedule. At the time, the MINOS team downplayed the result, in part because there was too much uncertainty in the detector's exact position to be sure of its significance, says Jenny Thomas, a spokeswoman for the experiment. Thomas says that MINOS was already planning more accurate follow-up experiments before the latest OPERA result. "I'm hoping that we could get that going and make a measurement in a year or two," she says.

  Reasonable doubt
  If MINOS were to confirm OPERA's find, the consequences would be enormous. "If you give up the speed of light, then the construction of special relativity falls down," says Antonino Zichichi, a theoretical physicist and emeritus professor at the University of Bologna, Italy. Zichichi speculates that the 'superluminal' neutrinos detected by OPERA could be slipping through extra dimensions in space, as predicted by theories such as string theory.

  ADVERTISEMENT


  Ellis, however, remains sceptical. Many experiments have looked for particles travelling faster than light speed in the past and have come up empty-handed, he says. Most troubling for OPERA is a separate analysis of a pulse of neutrinos from a nearby supernova known as 1987a. If the speeds seen by OPERA were achievable by all neutrinos, then the pulse from the supernova would have shown up years earlier than the exploding star's flash of light; instead, they arrived within hours of each other. "It's difficult to reconcile with what OPERA is seeing," Ellis says.

  Ereditato says that he welcomes scepticism from outsiders, but adds that the researchers have been unable to find any other explanation for their remarkable result. "Whenever you are in these conditions, then you have to go to the community," he says.

  ReplyDelete
 8. சார்வாகன்,
  மாறாமல் இருந்துவிட்டால் அறிவு இயல்பை இழந்துவிடுமே?
  இன்றைய புரிதலை உடத்து மேலும் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்வதே அறிவியலின் பணி.

  செய்திக்கு நன்றி!

  ReplyDelete
 9. நன்றி சகோ கல்வெட்டு

  ReplyDelete
 10. Measurement of the neutrino velocity with the OPERA detector
  in the CNGS beam
  http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1109/1109.4897.pdf

  ReplyDelete
 11. நண்பரே,

  ஒளியின் வேகத்தை விட செல்ல முடியாது என்று சொல்லப்பட்டாலும், ஒரு காலத்தில் நம்மால் ஒளியின் வேகத்தை விட செல்ல முடியும் என்ற sci-fi நம்பிக்கை இருந்தது. அதற்கான முதல் படி இதுவோ???

  சார்பியல் கோட்பாட்டை இன்னும் எளிதாக விளக்கவும்.

  பதிவுக்கு நன்றி.

  ReplyDelete
 12. வணக்கம் நரேன்
  இந்த சோதனை பலமுறை சுமார் 3 வருடங்களாக் ந்டத்தப்பட்டு வந்த முடிவு.ஒளியின் வேகத்தை விட நுயுட்ரினோ துகள் 732 கி,மீ தூரத்தை 60 நானோ நொடிகள் குறைவாக அடைந்தது..இது அறிவியல் உலகத்தை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது என்பது மட்டும் உண்மை.
  இதனை செய்த அறிவியலாளர்கள் இச்சோத்னை பிறராலும் (நடத்தப் பட்டு ச்ரி பார்க்கட்டும் அப்ப்டி சரிபார்த்தால் மட்டும் இது ஒரு பெரிய கண்டுபிடிப்பு என்று தன்னடக்கத்துடன் கூறி விட்டனர்.ஆகவே கொஞ்சம் பொறுத்து இருக்க வேண்டும் இது ஐன்ஸ்டின் சார்பியல் கொள்கை மீது நிச்சயம் சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம்.
  ஐன்ஸ்டீனின் சார்பிய‌ல் கொள்கை ஒரு மிகப் பெரிய அறிவியல் விந்தை வெவேறு வேகத்தில் பயணிக்கும் இருவ்ருக்கும் நேரம் வேறு விதமாக் செல்கிறது.அதாவது காலம் என்பது எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியாக இருக்காது.

  இன்னும் சார்பிய‌ல் ப‌ற்றி இத்த‌ள‌த்தில் ப‌டியுங்க‌ள் ச‌கோ அருமையாக‌ விள‌க்குகிறார்.

  http://www.samudrasukhi.com/search/label/%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%81%20%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D%20%E0%AE%85%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D

  இனி இச்சோத்னை உறுதிப் படுத்தப் படும் பட்சத்தில் ,சார்பியல் கொள்கை எப்பட் மாற்றியமைக்கப் படும் இது ப‌ற்றி சூடு ப‌ற‌க்கும் விவாதங்க‌ள் அறிவிய‌ல் உல‌க்த்தில் ந‌ட‌க்கும் என்ப‌து ம‌ட்டும் நிஜ‌ம்.
  உறுதிப்ப‌டுத்த‌ப்ப‌டும் என்றே க‌ருதுகிறேன்.ஏனெனில் இந்த‌ விக்கிபிடியாவில் இந்த‌ துக‌ள் ஒளியின் வேக‌த்திற்கு அருகில் ப‌ய‌ணிப்ப‌தை முன்பே க‌ண்டுபிடித்திருக்கிறார்க‌ள்.ஆக‌வே
  http://en.wikipedia.org/wiki/Neutrino
  ____

  நிறைய செய்திகள் வரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்ப்போம்.
  நன்றி

  ReplyDelete
 13. இது உறுதி படுத்தப்படும் பட்சத்தில், முழு அறிவியல் உலகமும் இதை திரும்பி பார்க்கும் என்பது நிஜம்.

  ReplyDelete
 14. நன்றி சகோ & கூட்டாளி

  ReplyDelete