Wednesday, January 25, 2012

அறிவார்ந்த வடிவமைப்பு கொள்கையாக்கம் சவாலை சமாளிப்பது எப்படி? பகுதி 1


நண்பர்களே பரிணாம் கொள்கைக்கு மாற்றாக வைக்கப்படும் அறிவார்ந்த வடிவமைப்பின் முக்கிய கொள்கையாக்கமான எளிமைப் படுத்த முடியாத சிக்க‌லமைப்புகள் குறித்து சென்ற பதிவில் பார்த்தோம்.இதன் பல வடிவங்களை பல் பதிவுகள்,விவாதங்களில் பார்த்து இருக்க்லாம்.அதனை எப்படி மேற்கொள்வது என இப்பதிவில் அறிவோம்.

நம் பணி உண்மையில் பரிணாமத்திற்கு எதிரான வாதங்களை தமிழில் ஆவணப் படுத்துவது மட்டுமே. அவ்வகையில் இந்த அ.வ கொள்கை என்பதுதான் இபோதைய பரிணாம் எதிர்ப்பு கொள்கை என்பதால் அதன் கொள்கையாளர்களின் கருத்தையே ஆவணப்படுத்தி,அதனை வாதமாக வைக்க இயலுமா என்பதை பரிசோதித்தோம்.அதற்கு பரிணாம் கொள்கையின் விளக்கம்&மறுப்பு இடுவதும் நம் நோக்கமே!!!!!!!!!!.

ஆனால் எ.சி.வ ன் பல கருதுகோள்கள்,ஏமாற்று வேலைகளை நண்பர் நரேன் சென்ற பதிவு விவாதத்தில் தவிடு பொடியாக்கி விட்டார்.அப்படியே அ.வ கொள்கையாளர்களின் வழியில் மழுப்பி விட்டோம் எனினும் அவர் காட்டிய இணைப்பு மிகவும் அருமை.இப்பதிவில் நான் விளக்கும் பல விவரங்களை நண்பரே கூறிவிட்டார்.அவருக்கு நம் நன்றிகள்.

எ.சி.வ என்பது பரிணாமத்திற்கு மாற்றாக விளக்கங்களை வைப்பது இல்லை. அதை விட  பரிணாமத்தால் விளக்க முடியாத சான்றுகள் உருவாக்குவதில்தான் அதிக ஈடுபாடு காட்டுகிறது.


இப்போதைய சான்றுகளாக அவர்கள் முன்வைக்கும் பாக்டீரிய ஃப்லெகல்லம், கண் அமைப்பு,இரத்தம் உறையும் தன்மை,செல்களின் சிக்க்லான அமைப்பு அனைத்துமே இவ்வகையை சேர்ந்தவையே.

சான்றுகள் இல்லை என்னும் போது ஊகித்த‌ மாதிரி [prediction model] மூலம் விளக்க முயல்வதை எ.சி.வ கொள்கையாளர்கள் ஏற்க மறுத்து விடுவார்கள்.இக்காணொளி பாருங்கள் கண் என்பது எப்படி பரிணாமத்தில் உருவாகி  இருக்க முடியும் என்பதை டாக்கின்ஸ் விளக்குகிறார்.
எ.சி.வ என்பது  பரிணமிக்க முடியுமா என்பதை முற்று முழுதாக சான்றுகளால் விளக்க முடியுமா என அறிய‌ இன்னும் கொஞ்சம் பரிணாம கொள்கை விளக்கம் அறிவோம்.

'' என்னும் உயிரினம் '' என்னும் உயிரினத்தின் முன்னோர் என வைத்துக் கொள்வோம். அதாவது '' என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவில் பரிணாம காரணிக்ள்[சீரற்ற சிறு மாற்றம்+இயற்கைத் தேர்வு]மூலம் '' வாக சிறிது சிறிதாக மாறுகிறது.

...அ,.. 1...,2...,3...,4,........(-2)...,(-1)...,ஆ....

இபோது '' என்பது  வாழும் உயிரினம். '' உட்பட்ட சில இடைப்பட்ட உயிரினங்களின் படிமம் கிடைத்திருக்கிறது என்றால் '' என்பது '' ன் முன்னோர் என்று அறிவியலாளர்கள் சில உயிரியல் நடைமுறைகளுக்கு உட்பட்டு வகைப் படுத்துவார்கள் . '' மட்டுமல்லாமல் இன்னொரு வாழும் உயிரினமும் '' ம் அதே முன்னோரில் இருந்து தோன்றி இருந்தால் டி.என் ஏ பரிசோதனை மூலம் '' மற்றும் '' உள்ள ஒற்றுமை அளவு கண்டுபிடிக்கப் பட்டு உறுதி செய்யப் படும்.

எ.கா  மனிதனும் மனித குரங்கு(சிம்பன்ஸி) ம் ஒரே முன்னோர்[4 to 7 million years ago] என்பது பரிணாம் அறிவியலின் ஏற்றுக் கொள்ளப் பட்ட கூற்று.

 Human-phylo-tree.png

அம்முன்னோரில் இருந்து பல இடைபட்ட நிலை படிமங்கள் உண்டு.மனிதன்,மனித குரங்கின் டி.என்.ஏ 98% ஒத்துப் போகிறது. ஆகவே ஒரு பரிணாம் முன்னோரை உறுதி செய்ய பரிணாம் அறிவியல்

1) படிமங்கள்
2) வாழும் அதே குழுவை சேர்ந்த இன்னோர் உயிரினத்தின் டி என்.ஏ ன் அருகாமை[similarity]
இந்த இரு சான்றுகளை ஏற்கிறது. 

இப்படி இருந்தால் மட்டுமே ['' வில் இருந்து '' மற்றும் ''] பரிணமித்த உயிரினம் என்று பரிணாம் அறிவியலாளர்கள் ஏற்கின்றனர்.

இப்போது எ.சி.வ கொள்கைக்கு இதே மாதிரியை பயன் படுத்துவோம்.முதலில் எலிப்பொறி

இது ஒரு உயிரற்ற பொருள். பரிணாமம் என்பது உயிரின‌ங்கள் தலைமுறை ரீதியான மாற்றங்களை விளக்கும் கொள்கை.

உயிரற்ற பொருள்களுக்கும் , உயிர்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்?

1.உயிரின‌ங்கள் இயற்கை சூழலுக்கு ஏற்ப தகவமைக்கின்றன.

2. இன விருத்தி செய்கின்றன.

இம்மாதிரி எலிப்பொறி செய்யாது என்பதால் இது பரிணமிக்க முடியாது. அப்படியென்றால் எ.சி.வ வெற்றி என்று அறிவித்து விடலாமா!!!!!!!!

கொஞ்சம் பொறுங்கள் உயிர்களிலேயே[தாவரங்களில்] பொறி போல் செயல்  பட்டு பிற உயிர்களை பிடிக்கும் வகைகள் உண்டு.அதனை ஆய்வு செய்வோம்.
Venus' Flytrap (Dionaea muscipula)

பாவம் அந்த ''. பொறி வைத்து பிடித்தாள் கொலைகாரி வீனஸ்(பெயர் மட்டும் காதல் தேவதை!!!!!!!!!!).இது எப்படி பரிணமிக்கும் என்று சந்தேகம் வராது. இலை மட்டும் பிறகு முள் என்று பரிணமிப்பது பெரிய விஷயமில்லை. இன்னும் அதிக விவரம் வேண்டுபவர்கள் இங்கே பாருங்கள்.******************
சரி இப்போது பிற உயிர்களில் உள்ள எ.சி.வ அமைப்புகளுக்கு வருவோம்.

Michael J. Katz இன்னும் உயிரியலில் காணப்படும் சிக்கலான அமைப்பை பற்றியும் இவ்வாறு கூறுகிறார்.

"Cells and organisms are quite complex by all pattern criteria. They are built of heterogeneous elements arranged in heterogeneous configurations, and they do not self-assemble. One cannot stir together the parts of a cell or of an organism and spontaneously assemble a neuron or a walrus: to create a cell or an organism one needs a preexisting cell or a preexisting organism, with its attendant complex templets. A fundamental characteristic of the biological realm is that organisms are complex patterns, and, for its creation, life requires extensive, and essentially maximal, templets.”செல்கள் சிக்க‌லான ஒழுங்கு வடிவமைப்பை கொண்டவை.அவற்றின் பகுதிகளும் சிக்கலான அமைப்பை கொண்ட குறிப்பிட்ட பணியாற்றுபவை, அப்பகுதிகள் இணைந்தும் (i.e. செல்) குறிப்பிட்ட பணியாற்றுபவை.ஒரு செல் இன்னொரு செல்லில் இருந்தே உருவாகியிருக்க மட்டுமே முடியும். அந்த முன்னோர் செல்லும் உயிரியல் வகையின் அதிகபட்ச‌ சிக்கலான ஒழுங்கு வடிவமைப்பை கொண்டிருக்க வேண்டும்.

அந்த முதல் செல் எப்படி வந்தது என்பதன் விளக்கமான அபியோஜெனிஜிஸ்[Abiogenesis] அ.வ கொள்கையாளர்கள் ஏற்பது இல்லை.ஒரு வேளை செயற்கையாக ஒரு செல் தயாரித்தால் கூட அப்போதும் அறிவார்ந்த சக்தியும் இதுபோல் படைத்து இருக்கலாம் என்றே வாதிடுவர்.
நாம் இப்போதைய காலகட்டத்தில் இருந்து உயிர்கள் எப்படி பரிணமித்தது என்றே அறிய விழைகிறோம். .இக்காலத்தில் இருந்து கடந்த காலத்தை கட்டமைக்கும் கொள்கையாக்கம் சான்றுகளை மெய்ப்பிப்பதாக இருக்க வேண்டும்.சான்றுகளின் மேல் உறுதிப்படுத்தப் பட்ட மாதிரி[model] மூலம் சான்றுகள் இல்லாத காலத்திற்கு ஊக[prediction] முறையில் கணிக்கப் படுகிறது.

ஆகவே இபோது உள்ள எ.சி.வ செல்லின் முன்னோரும் ஒரு செல்தான் என்பதை ஏற்போம்.[ இப்போதைய மிக பழைய செல் படிமங்கள் குறித்த விவரங்கள் ஆய்வில் உள்ளதால் மிக சரியாக‌ முன்னோர் செல் என கணிப்பது கடினம்.
ஆகவே முதல் செல் பற்றிய விவாதம் இப்போது தவிர்க்கப்படுகிறது.].எ.சி.வ செல் பரிணமிக்க முடியுமா என்பதை பற்றி மட்டும் ஆராய்வோம்.
மீண்டும் '' செல் என்பது '' ன் முன்னோர் செல் என வைத்துக் கொள்வோம். எ.சி.வ கொள்கையாக்கத்தின் படி ''  என்பது '' வில் இருந்து பரிணமிக்க முடியாது.அல்லது '' வும் ''வும் ஒன்றே[i.e வித்தியாசம் மிக குறைவு].

'' ம‌ட்டுமே உள்ள‌தால் '' உள்ளிட்ட இடைப்பட்ட ப‌டிமங்கள், பிற குழு செல் இல்லாத‌தால் ப‌ரிணாம் கொள்கையின் ப‌டி ''வின் முன்னோரை மிக சரியாக‌ க‌ண்ட‌றிய‌ முடியாது.

பரிணாம கொள்கையின் படி சான்றுகள் இருந்தால் மட்டுமே உறுதிப் படுத்த முடியும். கொள்கையை சான்றுகளுக்கு பொருந்தும் வண்ணம் விள்க்குவதே அறிவியல்.இங்கு சான்றுகள் இல்லாத பட்சத்தில் '' ன் முன்னோர் செல் என்று சான்று இல்லாத ஒன்றை உறுதிப் படுத்த முடியாது.

அப்போது எ.சி வ அமைப்புகள்[செல்கள்] எப்போதும் இருந்தே இருந்தாக வேண்டும்.அல்லது குறிப்பிட்ட காலத்தில் தோன்றியதில்(?) இருந்தே இப்போது வரைக்கும் [வெவ்வேறு கால கட்ட சான்றுகள் கொண்டு] மாற்றம் இல்லாமல் அப்படியே இருக்கிறது என்று நிரூபித்தால் மட்டுமே அ.வ கொள்கையாக்கம் சரி.

இதுவும் முடியாது!!!!!!!!!.அ.வ ஆட்களுக்கும் இது தெரியும்.இபோது உள்ள 'ஆ" செல் எப்போது எப்படி தோன்றியது என்று இப்போது தெரியாது என்பதால் வடிவமைக்க‌ப்பட்டு இருக்க்லாம் என்பதே உண்மையான் வாதம். இதனை சொல்ல முடியாது என்பதால் எ.சி.வ என்று குழப்புகிறர்கள் என்பதே உண்மை.‌

http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/cells/organelles/

ஆகவே இது வெற்றி தோல்வி இல்லாமல் இப்போதைய தீர்வு இல்லாத முடிவு தெரியாத பிரச்சினை என்று முடிக்கலாமா?

செல்களின் பரிணாம வளர்ச்சி குறித்து இப்படி கூறலாம் எனினும்,இந்த அ.வ கொள்கையின் சவால்களை அப்ப்டியே விட முடியுமா?

இக்கட்டுரை மொழியாக்கம் அல்ல.கொஞ்சம் நாம் தேடி அறிந்த விவரங்களை ஒரு கோர்வையாக கூறியது மட்டுமே.

ஆனால் இணையத்தில் எ.சி.வ அமைப்புகளை விள்க்கும் பல கட்டுரைகள் உண்டு..எடுத்துக்காட்டாக‌ Bacterial Flagellum என்பது எ.சி.வ ஆக இருக்க முடியாது என ஐயந்திரிபர நிரூபிக்கும் கட்டுரை
http://www.millerandlevine.com/km/evol/design2/article.html

கட்டுரை படிக்க நேரமில்லாத நண்பர்களுக்கு அதாவது இந்த பாக்டீரியாவின் ஒரு பகுதி தனியாக இயங்கும் என நிரூபிக்கப் பட்டதுதான் விவரம்.

The existence of the TTSS in a wide variety of bacteria demonstrates that a small portion of the "irreducibly complex" flagellum can indeed carry out an important biological function. Since such a function is clearly favored by natural selection, the contention that the flagellum must be fully-assembled before any of its component parts can be useful is obviously incorrect. What this means is that the argument for intelligent design of the flagellum has failed.

ஆகவே எ.சி.வ என்பது மிகப்பெரிய சவால் அல்ல என்பதுதான் நம் முடிவு.
ஆகவே ஒவொரு எ.சி.வ க்கும் பரிணமிக்கும் விளக்கம்   நிச்சயம் கிடைக்கும். இன்னும் கூறினால் பரிணமிக்க முடியாத எ.சி.வ என்று இதுவரை ஒன்றை அறிவியல் அங்கீகரிக்கவில்லை

இன்னும் புழக்கத்தில் அ.வ.வின் சில கொள்கையாக்கங்களையும் வரும் பதிவுகளில் அறிவோம். 

அடுத்து வில்லியம் டெம்ஸ்கியின் கணித ரீதியான அ.வ கொள்கையாக்கங்கள் பற்றி அறிவோம்.இது அதிக நேரம் எடுப்பதும்,நமக்கு ஒரு முக்கியமான் பணி இருப்பதால் இன்னும் ஒரு 10 நாட்களுக்கு பதிவு வராது.

எ.சி.வ பற்றிய விவாதங்களுக்கு மட்டும் கூடுமானவரை பதில் அளிக்க முயல்கிறேன்.நன்றி
அனைவருக்கும் குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள்!!!!

13 comments:

 1. நான் கணக்கில் கொஞ்ச்ம் வீக் என்பதால் அ.ஆக்கள் எஸ்கேப்:)
  Venus Flytrap மாதிரியான தாவரத்தை டேவிட் ஆட்டன்பரோவின் Life series தொகுப்பில் காணநேர்ந்தது.நினைவு படுத்தலுக்காக வீனஸையும் புதுக்காணொளியாக இரண்டாவதையும் பார்த்து விடுகிறேன்.

  ReplyDelete
 2. வீனஸ் கொலைகாரிதான்.இதுக்கு தொட்டவுடன் சிலிர்த்துக்கொள்ளூம் தொட்டா சிணுங்கி தோழி பரவாயில்லை போல இருக்குதே!

  ReplyDelete
 3. முதல் படம் சார்லி சாப்ளின் சலனப்படம் மாதிரி இருந்ததால் பிரச்சினையில்லை.இரண்டாம் படம் சவுண்டு, மனைவி சீரியல் பார்ப்பதற்கு தடையாக இருப்பதால் நான் அப்புறமாக வருகிறேன்:)

  ReplyDelete
 4. வாங்க சகோ இராஜநடராஜன்

  இந்த எ.சி.வ என்பது என்ன?

  1)சில உயிர் வேதியிய‌ல்,உடல் உறுப்புகளை[கண்,செல்...] காட்டி பரிணமிக்க முடியாது என நிரூபித்து ஆகவே வடிவமைக்கப்[படைக்க?] பட்டே இருக்கவேண்டும் என்பதுதான் எ.சி.வ.

  2. எ.சி.வ மாற்று விளக்கமான வடிவமைப்பிலும் எப்போதில் இருந்ந்து இந்த எ.சி.வ இப்படியே இருக்கிறது என்பதை சொல்வது இல்லை.அதாவது இந்த எ.சி.வ எபோது வடிவமைக்க‌ப் பட்டது என்பதற்கான சான்றுகள் இருக்க முடியாது? ஏன்?

  கண்ணுக்கு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய படிமங்கள் கிடைக்குமா?ஒரு வேளை சான்றுகள் இருப்பின் ஆய்வுகளின் மூலம் சரியான முடிவு எட்டப் படலாம்.
  எ.சி வ அமைப்புகள் படிம சான்றுகள் இல்லாதவை.அல்லது படிம சான்றுகள் இல்லாதவ்ற்றையே எ.சி.வ ஆக காட்டுகிறார்கள்.

  3.எ.சிவ‌ அமைப்புக‌ள் இருக்க‌ முடியாது என்ப‌து அவ‌ர்க‌ளின் கொள்கையாக்க‌த்தில் இருந்தே நிரூபிக்க‌ப் ப‌டுகிற‌து.அதாவ‌து எ.சி.வ‌ ல் உள்ள எந்த ஒரு ப‌குதியும் த‌னித்திய‌ங்க‌ முடியாது.இது ப‌ல‌ முறை எளிதில் [எ.கா பாக்டீரியல் ஃப்லேகெல்லம் போல்] த‌வறாகிவிடும்.

  இன்னும் எ.சி.வ பற்றி தோன்றும் கருத்துகளை,கேள்விகளை பகிருங்கள்!!!!!
  நன்றி.
  **********

  அந்த exodus படம் யு ட்யூபில் உள்ளது பாருங்கள். http://www.youtube.com/watch?v=ySvaWWYGbq0&feature=related

  பார்த்து நல்ல விமர்சன பதிவு இடுங்கள் !!!!!!!!!!!
  நன்றி

  ReplyDelete
 5. அருமையான எளிதான விளக்கப் பதிவு, நண்பரே.

  இந்தப் பதிவை பற்றி சொல்லப் போனால் irreducible simplicity.

  சந்தேகம் இருந்தால், வருவேன்.

  குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள்.

  ReplyDelete
 6. வாங்க நரேன்
  எப்படி ஆட்டை (எ.சி.வ)பிடித்து ,நல்லா தீனி போட்டு ,வளர்த்து குர்பானி குடுத்து விட்டோம்லா!!!!!!!!!!!.

  இன்னும் அடுத்து வெள்ளைக்காரன் டெம்ஸ்கிக்கு வைப்போம் ஆப்பு!!!!!!!!முடியும் வரைக்கும் வித்தியாசமா டீல் பண்ணனும் சரியா!!!!!!!!!!!!!

  குடியரசு தின வாழ்த்துகள்!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 7. நல்ல விளக்கங்கள்.
  குடியரசு தின வாழ்த்துகள்
  அவுஸ்ரேலியா தினமும் இன்று தானாம்.

  ReplyDelete
 8. வாங்க சகோ குயிக்ஃபாக்ஸ்
  வருகைக்கும் கருத்து பதிவிற்கும் நன்றி.உங்களுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் குடியரசு தின வாழ்த்துகள்.
  அடிக்கடி வாங்க!!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 9. சார்வாகன்,

  வணக்கம் , உங்க பதிவுகளுக்கு என்னோட புதிய பதிவில் இணைப்பு கொடுத்து இருக்கேன், கேட்காமல் கொடுத்து விட்டேன் நீங்கள் எதுவும் சொல்ல மாட்டிங்க என்ற நம்பிக்கையில். நன்றி!

  உங்கப்பதிவுகளை தொடர்ந்துப்படிக்கவில்லை ஆனாலும் அவ்வப்போது படிக்கிறேன். எங்கே எதை தொடுவது என்று யோசிக்கிறேன். இன்னும் நல்லா உள்வாங்கிக்கொண்டு வருகிறேன். அனேகமாக ஒரு குடுமிப்பிடி இருக்கும் :-))

  ReplyDelete
 10. வாங்க நண்பர் வவ்வால்
  மிக்க நன்றி.நாம் இந்த காப்பிரைட் போன்ற விடயத்தில் நம்பிக்கை அற்ற‌வன் தகவல்கள் அனைவருகும் சேர வேண்டும் என்பதற்காகவே எழுதுகிறோம்.நாம் கருத்துகளை வலியுறுத்துவதை விட அதன் உண்மையின் ஆழத்தையே அறிய விரும்புகிறோம்.ஆகவே மாற்று அறிவியல் ரீதியான்[!] கருத்துகளையும் வரவேற்கிறோம்
  பகிர்தலுக்கு நன்றி.
  அடிக்கடி வாங்க‌

  ReplyDelete
 11. இந்தப் பதிவுகளை நீங்கள் புத்தகமாக கொண்டு வரலாமே, நண்பரே.

  ReplyDelete
 12. வணக்கம் நரேன்
  அ.வ தொடரில் இன்னும் அதிக தூரம் கடக்க வேண்டியுள்ளது.முழுமை பெற்றதும் யோசிப்போம்.
  நன்றி

  ReplyDelete
 13. அனா......ஆவன்னா........ போட்டு குட்டையை குழப்பி மீன் புடிக்கப் பார்க்கிறீங்க மாமு. நெஞ்சு மேல கையை வச்சு சொல்லுங்க, அந்த flagellum மோட்டார் தான உருவாகிக்கிடுமா? எதுக்கு இந்த பித்தலாட்டம் மாமு?! அதுசரி மாமு, மத்த Planets-களிலும் கெமிக்கல் இரூக்கு, அந்த கெமிக்கல் சேர்ந்து முழு உசிரு இல்லாட்டாலும், இதே மாதிரி சக்கரம் நட்டு போல்டுன்னு உருவாகலாமே ? அப்படி உருவானதாக தகவல்கள் உள்ளனவா?

  ReplyDelete